Lovlig uklart: Er vi klare nå?

Velkommen til det siste seminaret i seminarrekken Lovlig uklart!

Denne gangen utvider vi programmet, og ser på forholdet mellom klarspråk og lovspråk fra domstolenes side, som demokratisk prosjekt og som politisk utfordring.

Lovtekstene våre er viktige for alle, og leses av både jurister og enkeltinnbyggere.  Men hvorfor er det så vanskelig å forstå dem? Hva kan gjøres for å heve kvaliteten på nye lovtekster, og hvordan kan vi ivareta hensynet til lovteksten og leserne samtidig?
Seminaret tar opp problemstillingene fra domstolenes side, som demokratisk prosjekt og som politisk utfordring.

Innledere og kommentatorer blir blant andre: Jon Wessel-Aas, partner og advokat i Bing Hodneland, Michael Tetzschner, stortingsrepresentant (H), og Haakon Hertzberg, seksjonssjef i NAVs Kunnskapsstab.

Send påmeldingen din til klar-juss@jus.uio.no innen 31. mai. Seminaret er gratis, og påmeldingen er etter "førstemann til mølla"-prinsippet. Det blir lett servering i forkant av seminaret.

Se full invitasjonstekst

Arrangør

Juristforbundet, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Det juridiske fakultet, UiO og Det humanistiske fakultet, UiO
Publisert 24. mai 2013 14:43 - Sist endret 3. apr. 2019 13:00