Når loven støter sammen med språket

Hvorfor må språket i lover være så vanskelig? Hva er det som gjør lover vanskelige å forstå, og følger lovspråket andre regler enn annen norsk?

Professor Hans Petter Graver. Copyright: UiO.

Lover styres av en særegen lovhet, som setter krav og begrensninger til den språklige utformingen av dem. Men hvordan påvirker dette vår mulighet til å forstå lovtekster, og er det noen motsetninger mellom klarspråk og lovspråk? Hvor langt kan man bevege seg bort fra de kravene og begrensningene lovheten stiller før lovteksten blir en ulov?Hvordan bør man forholde seg til leseren når man skriver lover?

Hans Petter Graver, dekan (i permisjon) ved Juridisk fakultet ved UiO innleder. Seniorrådgiver i Difi og leder av delprosjektet «Lovspråk i staten», Sissel C. Motzfeldt kommenterer.

Seminarrekken "Lovlig uklart"

Juridisk fakultet og Humanistisk fakultet ved UiO arrangerer i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) en seminarrekke om forholdet mellom klarspråk og juss: Lovlig uklart. Seminarrekken består av fem arrangementer – to høsten 2012 og tre våren 2013. Seminarrekken er støttet av prosjektet «Klart språk i staten».

Servering: Frukt, te og kaffe.

Påmelding

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Send påmeldingen din til klar-juss@jus.uio.no innen 25. april.
Seminaret er gratis, og påmeldingen er etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Sissel MotzfeldtSeniorrådgiver i Difi og leder av delprosjektet «Lovspråk i staten», Sissel C. Motzfeldt. Copyright: Difi

 

Publisert 12. feb. 2013 13:05 - Sist endret 22. des. 2017 08:42