Seminar for ph.d.- veiledere

Programrådet for forskerutdanning (PFF)  inviterer til veilederseminar. Målgruppen er alle ved de juridiske fakultetene som er eller sannsynligvis blir  ph.d.-veileder.  Seminaret starter med en lett  lunsj fra kl 11.00.

Forholdet mellom veileder og veiledet 


Innledningsvis til hver sesjon innleder hver veileder 5-10 minutter over sine erfaringer og synspunkter knyttet til den underliggende tematikk (se punkter). Deretter er det meningen at professor i pedagogikk, Helge Strømsø, leder en diskusjon der ikke bare paneldeltakerne, men også øvrige tilhørere trekkes med i den videre debatt.
 

Første sesjon (12.00-13.20): Faglig kompatibilitet


Eksempler på tematikk:

 • Spesifikk kompetanse vs. generell erfaring
 •  Forholdet til veileders egne prosjekter. Problematikk
 •  Fellespublisering og tilhørende problematikk
 •  Problematikk knyttet til flere veiledete kandidater med delvis parallelle prosjekter
 •  Forhold til kollegaer med parallelle prosjekter
 •  Antall veiledere
 •  Hovedveileder og medveileder. Rolleforståelse
 •  I hvilken grad bør veilederne samarbeide om veiledningsoppdraget
 •  Når bør man vurdere å tre ut av samarbeidet?

Panel: Vibeke Blaker Strand, Erik Røsæg, Eivind Kolflaath


Ordstyrer: Helge Strømsø


***


Annen sesjon (13.40-15.00: Det løpende (sam)arbeid


Eksempler på tematikk:

 •  Veileder vs. mentor
 •  Doble relasjoner; kjennskap til kandidat, vennskap o.l.
 •  Veiledning på basis av innleverte tekster og annen veiledning
 •  Kandidaters selvstendighet
 •  Hva bør veileder gi innspill på, og hva bør veileder ikke gi innspill på?
 •  Veilednings faglige grense
 •  Veileders tid til kandidater
 •  Modeller for tidsbruk
 •  Ulike veiledere i ulike faser, ulik tidsbruk i ulike faser?
 •  Bør veilederne være tidsmessig gjennomgående?"

Panel: Katja Franko, Anne Marie Frøseth, Alf Petter Høgberg

Ordstyrer: Helge Strømsø

 

 

Publisert 7. juni 2019 13:55 - Sist endret 20. juni 2019 10:27