Straffene i Norge: - Er de strengere enn vi tror?

Forskning om straffenivået og folks holdninger til straff i Norge avslører at folk undervurderer grovt straffene domstoler gir. Likevel foreslår folk lavere straffer og mindre bruk av fengsel for underslag og heroinsmugling.

Hvor god kjennskap har vi til det faktiske straffenivået?  Foto: Botsfengselet.

Hvilke straffer syns vi er passe for et kioskran, for narkotikasmugling eller for en voldtekt? Og hvor god kjennskap har vi til det faktiske straffenivået?

Forskning viser at svært mange er misfornøyde med straffenivået i Norge, særlig for voldskriminalitet.

Er nordmenns holdninger til straff på linje med holdninger til straff i våre naboland?

Leif Petter Olaussen er professor emeritus ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Han har forsket på straff og vil fortelle om sine forskningsfunn.

Arrangør

Det juridiske fakultet, UiO
Publisert 6. juli 2017 10:59 - Sist endret 6. juli 2017 11:24