Prøveforelesninger: Gunnar Nordèn

Gunnar Nordèn avholder prøveforelesninger.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne:

"Om den materielle sannhets prinsipp i norsk straffeprosess"

 

Prøveforelesning over selvvalgt emne:

"Rettsfunksjonell analyse."

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningene

Fungerende dekan Professor Kåre Lilleholt, Universitetet i Oslo.

 

Publisert 23. mai 2013 16:38 - Sist endret 9. jan. 2014 14:04