Konkurranserett og korrupsjon

Velkommen til Institutt for privatretts Forum for konkurranserett.

Staffan Martinsson fra det svenske Konkurrensverket vil presentere rapporten: "Korrupsjon som begränser konkurrensen".

Innledning ved professor Erling Hjelmeng  (UiO)

Kommentar ved professor Tina Søreide (NHH)

Arrangementet er åpent for alle med interesse for konkurranserett.

Spre gjerne invitasjonen til kolleger. Se påmelding nedenfor!

Tema

Tidigare studier om kopplingen mellan korruption och konkurrens har främst fokuserat på förekomsten av korruption i samband med karteller och riggade upphandlingar. Svenska Konkurrensverket har dock i sin tillsynsverksamhet noterat att det kan förekomma inslag av korruption, i vid bemärkelse, även i samband med andra typer av konkurrensbegränsande förfaranden. Konkurrensverket såg därför ett behov av att öka kunskapen om kopplingarna mellan korruption.

I en rapport har Konkurrensverket identifieras flera möjliga kopplingar, vilka illustreras med hypotetiska exempel. Flera av exemplen i rapporten har likheter med verkliga fall. Det konstateras att korruptionens form inte är avgörande i sammanhanget, eftersom den negativa effekten på konkurrensen kan vara densamma oavsett om det är fråga om en penningmuta, bjudmiddag eller vänskapskorruption.

Med ökad kunskap förbättras förutsättningarna att identifiera korruptionsmisstankar och vidta lämpliga åtgärder samt att jobba förebyggande mot beteenden som kan skada konkurrensen. Även företag och organisationer som riskerar att skadas av konkurrensbegränsningar kan ha nytta av ökad kunskap kring korruption för att undvika att sådana situationer uppstår.
 

Les rapporten "Korrupsjon som begränser konkurrensen" fra Konkurrensverket.

Les kronikk i Dagens Næringsliv av Erling Hjelmeng og Tina Søreide "For lett å kjøpe seg ut av konkurranse".

Bevertning

Det blir enkel lunsjservering i forkant av seminaret - fra kl. 11.45.

Påmelding

Registrer din påmelding innen 24. oktober.

Publisert 9. okt. 2019 08:51 - Sist endret 24. okt. 2019 09:23