Forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov

Grupper fra sivilsamfunnet og Institutt for offentlig rett samarbeider om å arrangere et møte om forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov.

Stortinget

Solberg-regjerningen har foreslått en ny likestillings- og diskrimineringslov. Foto: Colourbox.com

Norges kvinnelobby og ekspertutvalget for kvinne- og likestillingspolitikk arrangerer i samarbeid med Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) og forskergruppen Velferd, rettigheter og diskriminering (VERDI) et møte om forslaget til ny likestillings- og diskrimineringslov.

Programmet finner du her.

Bakgrunn

Solbergregjeringens forslag til samlet likestillings- og diskrimineringslov og nytt håndhevingsapparat har vært gjenstand for sterk faglig og politisk kritikk. Behandlingen av de to forslagene og sammenhengen mellom dem har vært forhastet og kvinneorganisasjonenes mulighet til å uttale seg om de endelige forslagene har vært begrenset. Norges kvinnelobby arrangerer på denne bakgrunn en bred høring hvor et bredt utvalg faglige og kvinnepolitiske miljøer deltar.

Les mer om KVIBALD og forskergruppen VERDI ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo.

Teksten er hentet fra Norges kvinnelobby, som også har lagt ut flere lenker som er relevante for saken.

Publisert 16. mai 2017 13:46 - Sist endret 18. feb. 2020 14:27