English version of this page

Opptak på ph.d.-programmet uten tilsetting ved UiO

Søknad om opptak på ph.d.- programmet er 1. mars og 1 oktober hvert år. Du må vise at du har tilstrekkelig finansiering til å fullføre et ph.d.-studium, for eksempel ved fast arbeid. Privat finansiering er som regel ikke tilstrekkelig.

Krav til opptak

Det er generelle krav til opptak på ph.d.- programmet, uansett finansiering og ansettelsesforhold.

Se også opptaksrutinen.

Finansiering

Uten ansettelse ved UiO må du vise at du har tilstrekkelig finansiering til å fullføre en ph.d.-grad, for eksempel ved fast arbeid.

Forskningsrådet har ordninger for ansatte i offentlig sektor og private bedrifter, henholdsvis offentlig sektor ph.d. og nærings-ph.d

Søknad

Søknad om opptak på ph.d.-programmet utenom en UiO-stilling skrives på eget skjema (rtf) og sendes fakultetet ved Programrådet for forskerutdanning Postboks 6706, St. Olavs plass 5, 0130 OSLO. Planlegger du å gjennomføre studiet med finansiering fra en annen institusjon eller virksomhet, må du også fylle ut og sende med en avtale for dette (word). Du må ha tilknytning til et aktivt forskningsmiljø ved fakultetet. Prosjektbeskrivelse og dokumentasjon på fullført utdanning må alltid følge søknaden.

Søknadsfrist

Opptak skjer to ganger i året, med søknadsfrist 1. oktober og 1.mars.

 

 

Publisert 8. mai 2015 07:59 - Sist endret 31. mars 2017 12:02