English version of this page

Søknad og opptak - Ph.d.

Du kan bli tatt opp på fakultetets ph.d.-program på to måter:

(1) som ansatt stipendiat ved fakultetet

(2) som ekstern kandidat uten ansettelsesforhold ved UiO

Stipendiat ved fakultetet

For å bli stipendiat må du søke på utlyste stipendiatstillinger og bli tilsatt i en av disse.

Ekstern kandidat

Søker du opptak på doktorgradsprogrammet med ekstern finansiering, søker du på eget søknadsskjema, innen faste frister.

Før du søker

Nyttig informasjon på UiOs sider

Kontakt oss