English version of this page

Mal for prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen er en del av søknaden på ph.d.- porgrammet eller når du søker stilling som stipendiat ved Det juridiske fakultet.

Under er satt opp en mal for prosjektbeskrivelsen med punkter den bør inneholde. Prosjektskissen bør være mellom 5- 10 sider (maks 23.000 tegn med mellomrom)

Prosjekttittel

Hovedmål og sammendrag av prosjektet

  • Her skal du presentere hovedmålet for prosjektet, og gjennom et kort sammendrag av prosjektet vise hvordan du tenker å nå dette målet. Hensikten er å gi komiteen nok informasjon til å vurdere om prosjektet er av interesse for fakultetet.

Bakgrunn for prosjektet

  • Her skal du gjøre rede for hva som finnes av kunnskap innenfor det området prosjektet er en del av. I tillegg skal du vise hvordan prosjektet bidrar med ny kunnskap til dette området. Gjør også rede for hvordan ditt prosjekt er relevant for forskning ved Det juridiske fakultet.

Metode

  • Her skal du gjøre rede for det metodiske grunnlaget for prosjektet ditt og eventuelle forskningsetiske problemstillinger knyttet til prosjektet.

Framdriftsplan

  • Skisser kort hvordan du planlegger å disponere doktorgradsarbeidet over semesterne, om du planlegger studieopphold etc.

Litteratur

  • Liste over relevant litteratur for ditt prosjekt.
Publisert 8. mai 2015 08:00 - Sist endret 7. mai 2020 09:50