Klart språk og medborgerskap – Skandinavisk forskningskonferanse om Klarspråk

Når borgerne i et land ikke forstår hva det offentlige skriver, utfordres demokratiet og rettsikkerheten. Konferansen Klart språk og medborgerskap vil sette fokus på utfordringer i arbeidet med å sikre et klart offentlig språk.

Program

Tirsdag 22. mai

09:00 – 09:30 Registrering

09:30 – 10:00 Åpning ved professor Dag Michalsen, dekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og førstelektor Eirik Welo, prodekan ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo

10:00 – 10:30 Rettsspråket i ein demokratisk rettsstat. Juridisk klarspråk i fortid og framtid ved professor Jørn Øyrehagen Sunde, Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen

10:40 – 11:50 Parallellsesjoner

12:00 – 12:20 Innlegg ved Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

12:20 – 13:10 Lunsj

13:10 – 15:40 Parallellsesjoner

15:50 – 16:20 Möten mellan vardagsvärld och kommunvärld i en kommuns digitala serviceforum ved universitetslektor Andreas Nord, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet

16:25 – 16:55 Sesjon

17:10 – 18:10 Aperitif (egen påmelding)

18:10 – Middag (egen påmelding)

Onsdag 23. mai

09:15 – 09:30 Hvilken nytte kan klarspråkforkjemperne ha av kritisk forskning? ved fagdirektør Ragnhild Samuelsberg, Barne- og likestillingsdepartementet

09:30 – 10:00 Semiotisk vaghet som kommunikativ strategi. Är det dags för klarspråksarbetet att vända blicken inåt mot myndigheterna? ved professor Catharina Nyström Höög, Högskolan Dalarna

10:10 – 12:10 Parallellsesjoner

12:20 – 12:50 Betydningen af klarsprogsarbejde – i organisationer og hos modtagere ved Anne Kjærgaard, Ph.D. og forsker ved Danske Sprognævn

13:00 – 13:30  Innlegg om PLAIN-konferasen 2019 - Difi og Språkrådet

13:30 – 13:45  Avslutning i plenum - Professor Johan Tønnesson, Det humanistiske fakultet, Universitet i Oslo

13:50 – 14:30 Lunsj og vel hjem!

Arrangør

Klarspråkprosjektet, Det juridiske fakultet
Publisert 18. des. 2017 16:14 - Sist endret 18. mai 2018 11:47