Call for papers: Klart språk og medborgerskap

Når borgerne i et land ikke forstår hva det offentlige skriver, utfordres demokratiet og rettsikkerheten. De skandinaviske statene, med Sverige i spissen, har forsøkt å bøte på denne utfordringen med det som i de senere år har blitt hetende Klarspråk.

Utfordringer

Klarspråksarbeidet møter imidlertid noen utfordringer, og en av de utfordringene er at det finnes for lite forskningsbasert kunnskap på området. Spørsmål som står ubesvart er for eksempel:

 • Hvilke demokratiske hensyn skal tekster fra det offentlige ivareta, og hvordan gjør de det?
 • Hvilke rettssikkerhetshensyn skal tekster fra det offentlige ivareta, og hvordan gjør de det?
 • Er det forskjell på klarspråksarbeid i ulike sjangre?
 • Hva må leseren forstå for at teksten skal kunne kalles klarspråklig?
 • Hva kjennetegner en forståelig tekst?
 • Hvordan måler man potensiell forståelse av en tekst?
 • Hva er forskjellen på å skrive klarspråklige i-analoge og digitale tekster?
 • Kan klarspråksarbeid begrenses til arbeid med verbalspråk?
 • Hvordan lærer skribenter i offentlig sektor å skrive i et klart språk?

I denne tverrfaglige konferansen vil vi samle relevante forskningsmiljøer i Skandinavia for å utforske klarspråkpolitikkens uttalte mål; å fremme demokratiet og rettsikkerheten.

Vi inviterer med dette til å sende inn skriftlige bidrag som grunnlag for presentasjoner på Klarspråkkonferanse i Oslo i mai.

Retningslinjer for innsending av bidrag:

 • Leveres via nettskjema
 • Bidraget skal være et sammendrag av presentasjonen din.
 • Være på maks 350 ord.
 • Leveres i PDF-format
 • Vennligst inkluder følgende informasjon øverst på siden:
  • Navn
  • Institusjonell tilknytning, hvis noen
  • 3-4 nøkkelord som beskriver presentasjonen
  • Audio-visuelle behov, hvis noen

Vurdering

Alle sammendrag vil bli par-vurdert av konferansens komitemedlemmer, og vurderes med hensyn til relevans, originalitet, viktighet og klarhet.

Relevante temaer

Presentasjonene på konferansen kan både være teoretiske og empiri-nære, for eksempel konkrete tekstanalyser. Fordi konferansen er tverrfaglig, er det en rekke temaer og felt som vil være interessante, eksempelvis:

 • Loven som tekst og konsept
  • Hva er en juridisk tekst?
  • Hvilken rolle har språket i jussen og loven?
  • Hva er lovens og de juridiske tekstenes klarspråklige potensial og motivasjon?
 • Tekst som materialitet og teknologi

  • Hva er det klarspråklige potensialet i digitaliseringen?

  • Hvordan kan teknologi bidra til forståelighet?

  • Hvordan kan nye modaliteter og referansesystemer bidra til forståelse og kritisk kompetanse?

  • Hvordan kan teknologi og nye tekstlige materialiteter tilpasses og skape ulike typer lesere?

 • Institusjonelle perspektiver på klarspråksarbeid

  • Hva kjennetegner et vellykket gjennomført klarspråkprosjekt?

  • Hvordan kan man skape en institusjonell klarspråkkultur?

  • Hva koster et klarspråkprosjekt?

  • Hvordan kan man regne på kostnadene ved uklart språk?

  • Hvem bør jobbe med klarspråk – en klarspråkekspert eller en ekspert med klarspråkkompetanse?

  • Er klarspråk målbart?

 • Konstruktive og funksjonelle perspektiver på klarspråk og mening

  • Hvordan påvirker språket saken og deltakerne?

  • Skal klarspråk adressere brukere eller borgere?

  • Kan klart språk skape demokrati?

  • Kan klart språk balansere makt?

  • Hva kjennetegner tekster og sjangre fra det offentlige?

  • Hva er klarspråklig/ikke klarspråklig i en konkret tekst – og hvorfor?

 • Hvordan skal det offentlige snakke?

  • Hva er medborgerskap?

  • Hva er det offentlige – og hva er dets demokratiske relevans?

  • Hvordan balansere teknokrati og demokrati i tekst?

  • Hvilken makt har det offentliges tekster?

  • Hva skal være maktforholdet mellom stat og borgere?

  • Hva er tekstens makt?

Publisert 18. des. 2017 16:14 - Sist endret 4. apr. 2018 12:14