Publikasjoner - Side 10

Omslag for CompLex 1990-07
Publisert 5. feb. 2019 09:42

Tilgjengelighet til offentlig informasjon

1990-07, Anne Oline Haugen

Omslag for CompLex 1990-06
Publisert 5. feb. 2019 09:42

Rettslige normer og juridiske ekspertsystemer - en vurdering av enkelte sider ved taxman

1990-06, Beate Heidenstrøm Hasseltvedt

Omslag for CompLex 1990-05
Publisert 5. feb. 2019 09:42

Elektronisk betalingsform og forbrukerinteresser 1 - Arbeidsdokumenter til den nordiske konferansen 1990

1990-05, Rolf Riisnæs

Omslag for CompLex 1990-04
Publisert 5. feb. 2019 09:42

Datatilsynet - 10 år som personvernets vokter

1990-04, Eirik Djønne

Omslag for CompLex 1990-03
Publisert 5. feb. 2019 09:42

Datatilsynets årsmelding for året 1989

1990-03

Omslag for CompLex 1990-02
Publisert 5. feb. 2019 09:42

5 artikler

1990-02, Finn Erik Vinje

Omslag for CompLex 1989-06
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Rettslige aspekter ved miljøinformasjonssystem

1989-06, Andreas Galtung

Omslag for CompLex 1989-05
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Forbrukerkjøp og EDB

1989-05, Ellen-Kathrine Thrap-Meyer

Omslag for CompLex 1989-02
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Datatilsynets årsmelding for året 1988

1989-02

Omslag for CompLex 1989-01
Publisert 5. feb. 2019 09:39

En rettslig undersøkelse av tre EDB-systemer i offentlig forvaltning

1989-01, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 1988-13
Publisert 5. feb. 2019 09:39

En rekke artikler

1988-13, Henning Herrestad og Dag Syvert Mæsel

Omslag for CompLex 1988-12
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Safe P: Sikring av foretak, EDB-anlegg og personverninteresser etter personregisterloven

1988-12, Johs. Hansen

Omslag for CompLex 1988-11
Publisert 5. feb. 2019 09:39

L'informatique, la liberté individuelle et la recherche épidémiologique

1988-11, Ingvild Mestad

Omslag for CompLex 1988-10
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Alderstrygden i et nøtteskall - eller skall, skal ikke; en studie av anvendelsen av ekspertsystemskall for PC innen det juridiske domene

1988-10, Henning Herrestad

Omslag for CompLex 1988-09
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Conceptual text retrieval

1988-09, Jon Bing

Omslag for CompLex 1988-08
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Database for offentlige publikasjoner (DOP): Fremtidig organisering

1988-08, Jon Bing

Omslag for CompLex 1988-07
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Artificial intelligence and language - old questions in a new key

En rekke artikler

1988-07, Henrik Sinding-Larsen

Omslag for CompLex 1988-06
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Datatilsynets årsmelding for året 1987

1988-06

Omslag for CompLex 1988-05
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Liability and responsibility for expert systems

1988-05, Joseph A. Cannataci

Omslag for CompLex 1988-04
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Journalists, databases and newspapers

1988-04, Jon Bing

Omslag for CompLex 1988-03
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Satelittfjernsyn

1988-03, Jon Bing og Anne Kirsti Brække

Omslag for CompLex 1988-02
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Artificial intelligence - Perspectives of AI as a social technology

1988-02, Ernst Buchberger, Bo Goranzon og Kristen Nygaard

Omslag for CompLex 1988-01
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Utvalgte emner i rettsinformatikk

1988-01, Robin Thrap-Meyer

Omslag for CompLex 1987-15
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Skatterettslige ekspertsystem - Et eksempel basert på skattelovens § 77

1987-15, Andreas Galtung

Omslag for CompLex 1987-14
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Journalister, aviser og databaser

1987-14, Jon Bing