Publikasjoner - Side 10

Omslag for CompLex 1992-08
Publisert 5. feb. 2019 09:43

EDB i juridisk undervisning

Med en reiserapport fra England og USA

1992-08, Ola-Kristian Hoff

Publisert 5. feb. 2019 09:43

Deponering av kildekode - opprinnelig utgitt som CompLex 1992/07. Manuskriptet som er lagt ut her er helt i samsvar med det som ble publisert i CompLex, men sideangivelsene kan avvike.

1992-07, Morten S. Hagedal

Omslag for CompLex 1992-06
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Implementing EDI - A proposal for regulatory reform

1992-06, Rolf Riisnæs

Omslag for CompLex 1992-05
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Abonnementskontrakter for kabelfjernsyn

1992-05, Lars Borchgrevink Grindal

Omslag for CompLex 1992-04
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Softwarepatentet - immaterialrettens enfant terrible?

En redegjørelse for patenteringen av softwarerelaterede opfindelser i amerikansk og europæisk ret

1992-04, Ditlev Schwanenflügel

Omslag for CompLex 1992-03
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Rettskilderegistre i helsedirektoratet

1992-03, Maria Strøm

Omslag for CompLex 1992-02
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Universiteters ansvar for bruk av datanett

1992-02, Jon Bing og Dag Elgesem

Omslag for CompLex 1992-01
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Avskrivninger av mikrodatamaskiner med tilbehør

1992-01, Beate Heidenstrøm Hasseltvedt

Omslag for CompLex 1991-08
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Fjernovervåking og informasjonstjenester i telenett

1991-08, Anne Kirsti Brække

Omslag for CompLex 1991-07
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Lovdata - Historie, lov- og forskriftsystem

1991-07, Morten Daae

Omslag for CompLex 1991-06
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Forutberegnelighet og teknologisk utvikling som juridiske argumenter

1991-06, Knut Rognlien

Omslag for CompLex 1991-05
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Elektronisk betalingsform og forbrukerinteresser 2

Rapport fra den nordiske konferansen 1990

1991-05, Rolf Riisnæs

Omslag for CompLex 1991-04
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Paperless systems and EDI - a survey of Norwegian law

1991-04, Andreas Galtung

Omslag for CompLex 1991-03
Publisert 5. feb. 2019 09:43

20 år med rettsinformatikk - 20 år i forvandlingens tegn

Institutt for rettsinformatikks jubileumsseminar

1991-03, Ola-Kristian Hoff

Omslag for CompLex 1991-02
Publisert 5. feb. 2019 09:43

 The Portuguese Infojur project and related issues 

1991-02, Jon Bing

Omslag for CompLex 1991-01
Publisert 5. feb. 2019 09:43

 The representation of law in computer programs: A Survey and comparison

1991-01, Marek Sergot

Omslag for CompLex 1990-12
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Norms and formalization

1990-12, Henning Herrestad

Omslag for CompLex 1990-11
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Kabelnett i Oslo-området - rettslige aspekter

1990-11, Karl FR Jarbo

Omslag for CompLex 1990-09
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Merverdiavgift og EDB

1990-09, Jon Bing

Omslag for CompLex 1990-08
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Nordisk rettsinformatikk - foredrag fra Oslo-konferansen 21. og 22. september 1989

1990-08, Frank Iversen

Omslag for CompLex 1990-07
Publisert 5. feb. 2019 09:42

Tilgjengelighet til offentlig informasjon

1990-07, Anne Oline Haugen

Omslag for CompLex 1990-06
Publisert 5. feb. 2019 09:42

Rettslige normer og juridiske ekspertsystemer - en vurdering av enkelte sider ved taxman

1990-06, Beate Heidenstrøm Hasseltvedt

Omslag for CompLex 1990-05
Publisert 5. feb. 2019 09:42

Elektronisk betalingsform og forbrukerinteresser 1 - Arbeidsdokumenter til den nordiske konferansen 1990

1990-05, Rolf Riisnæs

Omslag for CompLex 1990-04
Publisert 5. feb. 2019 09:42

Datatilsynet - 10 år som personvernets vokter

1990-04, Eirik Djønne

Omslag for CompLex 1990-03
Publisert 5. feb. 2019 09:42

Datatilsynets årsmelding for året 1989

1990-03