Rettsinformatikk og eForvaltning

Rettsinformatikken gjelder dels rettslige spørsmål som oppstår i tilknytning til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og dels spørsmål vedrørende juristers bruk av IKT. Forvaltningsinformatikken betegner en faglig vinkling der juridiske, informatiske og samfunnsvitenskapelige spørsmål ses i sammenheng, og har fokus på offentlig forvaltning.

Ved det juridiske fakultet, ble forsknings- og utviklingsvirksomheten omkring "jus og edb" startet i 1970 av professor Knut S. Selmer og professor Jon Bing. I 1971 ble aktivitetene organisert i en egen "Avdeling for edb-spørsmål", som senere ble omdannet til Institutt for rettsinformatikk (IRI), Fra og med sommeren 2006 gikk IRI over til å bli Senter for rettsinformatikk (SERI), lagt til Institutt for privatrett.

I 1993 opprettet Universitetet i Oslo Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) som en interfakultær enhet. AFIN ble til som del av IRIs strategi for å styrke det tverrfaglige arbeidet, og avdelingen ble samlokalisert med IRI, men med eget regnskap, budsjett mv.I praksis har imidlertid AFIN vært en integrert del av et felles fagmiljø, noe som ble forsterket da SERI ble etablert, samtidig som senterets tverrfaglige profil ble forsterket.

Kontakt

Professor Lee A. Bygrave


Gå til SERIs egne forskningssider

 

Publisert 16. okt. 2009 11:10 - Sist endret 9. des. 2020 12:42