2022

Ser ryggen til en kvinne som står på en vei. Bakgrunnen viser bygårder i gult, rødt og hvitt.
Publisert 2. sep. 2022 15:19

Samarbeider politi og Oslo kommune godt nok? Ny forskning viser forskjeller mellom hvordan samarbeidet for å forebygge rusmisbruk og kriminalitet foregår lokalt i Oslo.

Uteområde inne i et fengsel med oppmerkede tennisbaner på bakken og fotballmål. Flere fanger i ulike aktiviteter.
Publisert 19. aug. 2022 14:54

Sveinung Sandberg og hans kollegaer forsker på familiens, sysselsettingens, kulturens og statens rolle i kriminelle livsløp i et forskningsprosjekt. 18 forskere gjennomfører 900 intervjuer av innsatte i Mexico, Brasil, Honduras, Argentina, Chile og Colombia.

Et fotografi tatt fra gaten på kvelden og inn mot et mørkt og lite kontorlanskap. På vinduet henger det lysrør formet med i teksten "Hva er din fortelling?".
Publisert 23. juni 2022 11:23

Forskere som jobber med sensitive temaer som vold, seksuelle overgrep, hatkriminalitet og krig står overfor en rekke dilemmaer. Ikke bare hvordan man møter mennesker i sårbare livssituasjoner for å forstå og få tilgang til deres erfaringer og perspektiver, men senere også når levd liv skal omdannes til forskning og tekst.

Gutt sittene på den ene siden av et gjerde, mens hans ser mot en lastebil.
Publisert 5. mai 2022 10:37

Ifølge Eurostat blir nærmere en halv million tredjelandsborgere hvert år beordret til å forlate EU- og Schengen-området. De som ikke etterkommer pålegg om å forlate området innen fristen som er gitt, og de som ikke blir gitt mulighet til å reise på egen hånd, må fjernes av vertsstatens myndigheter. I sitt doktorgradsprosjekt analyserer Özlem Gürakar-Skribeland lovligheten av å tvangsreturnere irregulære migranter til transittland.