Aktuelle forskningssaker

Et fotografi tatt fra gaten på kvelden og inn mot et mørkt og lite kontorlanskap. På vinduet henger det lysrør formet med i teksten "Hva er din fortelling?".
Publisert 23. juni 2022 11:23

Forskere som jobber med sensitive temaer som vold, seksuelle overgrep, hatkriminalitet og krig står overfor en rekke dilemmaer. Ikke bare hvordan man møter mennesker i sårbare livssituasjoner for å forstå og få tilgang til deres erfaringer og perspektiver, men senere også når levd liv skal omdannes til forskning og tekst.

Gutt sittene på den ene siden av et gjerde, mens hans ser mot en lastebil.
Publisert 5. mai 2022 10:37

Ifølge Eurostat blir nærmere en halv million tredjelandsborgere hvert år beordret til å forlate EU- og Schengen-området. De som ikke etterkommer pålegg om å forlate området innen fristen som er gitt, og de som ikke blir gitt mulighet til å reise på egen hånd, må fjernes av vertsstatens myndigheter. I sitt doktorgradsprosjekt analyserer Özlem Gürakar-Skribeland lovligheten av å tvangsreturnere irregulære migranter til transittland.

Portrettbilde av postdoktor Charlotte Lysa.
Publisert 4. mars 2022 13:38

Saudi-Arabia regnes ofte som et lukket land hvor det er vanskelig å drive forskning. Likevel var det ikke bare mangel på åpenhet, men også hvor lite oppmerksomhet flyktningspørsmålet vies i saudiarabisk offentlighet som bød på utfordringer for postdoktor Charlotte Lysa.

Bildemontasje av en innsatt i en fengselscelle, med fengselsmur og netting rundt.
Publisert 20. juni 2019 15:02

Nyere forskning har i økende grad vist alvoret i og omfanget av skadene et menneske kan få av mangel på meningsfull sosial kontakt. Nå skal informasjonsbrosjyrer hjelpe isolerte fanger.