Frå student til professor

Ansatte ved IKRS har ein lang tradisjon for å inkludere studentar i sine forskningsprosjekt, og støtte opp om studentforsking.

Her vil du finne oversikter over studentavhandlingar perioden 1971-2006 skrivne ved instituttet. Masteravhandlingar finnes i DuO. Sjå og IKRS si forskingsside for nye publikasjonar.

Publisert 13. nov. 2009 16:20 - Sist endra 10. apr. 2015 13:25