Om forskningen

Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) er det største instituttet i Norden for kriminologisk og rettssosiologisk forskning.

IKRS er tverrfaglig og har forskere med bakgrunn fra rettsvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora. Forskningen ved IKRS er preget av nyskapning når det gjelder å utvikle ny viten innen kriminologiens og rettssosiologiens sentrale områder, samt i å synliggjøre verdispørsmål og etiske dilemmaer. 

Publisert 5. nov. 2009 11:23