Kriminologiprofessor mottar internasjonal pris

Ragnhild Sollund mottar pris for sitt bidrag til kriminologisk forskning.

Bildet kan inneholde: arkitektur, interiørdesign, bygning, by, jakke.

Ragnhild Sollund ble overrakt pris av styret i DCC ved professor Jayne Mooney, John Jay University. Bildet fra Sollunds takketale. Foto: UiO.

Torsdag kveld i Palmer House hotells ærverdige Emperor Room i Chicago ble professor Ragnhild Sollund overrakt Lifetime Achievement Award for sitt bidrag til kritisk kriminologisk forskning.

- Jeg er ganske overveldet og svært takknemlig overfor alle som har nominert meg, ikke minst kolleger på Institutt for kriminologi og rettssosiologi, sier Sollund.

American Society of Criminology er verdens største konferanse innen kriminologi og samler hvert år 4-5 000 forskere fra hele verden. Til tross for pandemi og restriksjoner for innreise til USA fra mange deler av verden samlet det seg også i år i overkant av 2 000 deltagere.

Prisen ble overrakt av professor Jayne Mooney, som i sin tale takket Sollund for mange år med viktige bidrag til kriminologisk forskning, og hennes arbeid og sosiale engasjement for dyrs og miljøets rettigheter. Komiteen var også imponert over alle nominasjonsbrevene som hadde kommet fra flere verdensdeler der Sollunds forskning har vært med på å sette fart på det stadig voksende forskningsfeltet grønn kriminologi. Hennes forskning er – ved siden av norsk og engelsk - blant annet oversatt til mandarin, portugisisk og spansk.

ASC Division on Critical Criminology & Social Justices Lifetime Achievement Award har tidligere gått til kjente kriminologer som Jock Young, Nigel South, Rob White og Piers Beirne. Sollund er den første norske kriminologen som mottar en ærespris fra American Society of Criminology på 45 år. Den gang, i 1978, var det professor Nils Christie (1928-2015) som mottok Thorsten Sellin and Eleanor Glueck Award.  

Sollund som utvikler og fornyer av kriminologifaget

Sollund begynte sin forskningskarriere med å forske på flyktningkvinner, vold, arbeidsmigranter og politiets behandling av etniske minoriteter, men er i dag kanskje mer kjent for å være en pioner og sentral teoretiker innen feltet i kriminologifaget kjent som grønn kriminologi. 

Bildet kan inneholde: brun, smil, makeover, lykkelig, lagdelt hår.
Ragnhild Sollund. Foto: UiO

Innen grønn kriminologi forskes det på skader og forbrytelser mot miljø og klimaet, hvordan mennesker og andre dyr rammes av slike skader – og hvordan dyr misbrukes i dag. Sistnevnte er tema for Sollunds siste forskningsprosjekt CRIMEANTHROP. Her leder hun en internasjonal forskergruppe, samt veileder en PhD-stipendiat og post.doc. Sammen forsker de på implementeringen og håndhevelsen av to konvensjoner som er sentrale for å forhindre artsutryddelse; CITES, som regulerer handelen med truede arter av ville dyr og planter og Bern-konvensjonen, som beskytter ville dyr og deres habitater.

Sollund er kritisk til CITES fordi hun mener den i stedet for å beskytte ville dyr, bidrar til å opprettholde handelen med truede dyrearter og dermed til massiv dyremishandling og artsutryddelse.

CRIMEANTHROP er det tredje prosjektet Sollund har fått finansiert gjennom satsningen frie prosjektmidler ved Norges Forskningsråd. Dette er Forskningsrådets mest søkte program da dette er fri grunnforskning. Det er vanskelig å få gjennomslag, men dette er et program som passer Sollunds forskningsprofil da det som etterspørres er nyskapende, banebrytende forskning som flytter den internasjonale forskningsfronten.

Sollund, med sin forskning innen grønn kriminologi, utfordrer tidligere forståelser både av hva kriminalitet er, og hva som er kriminologisk forskning. Dette er et prosjekt som til tider ikke har vært helt uten omkostninger.  

- Da jeg for over 10 år siden kom tilbake til instituttet som professor i kriminologi, ble grønn kriminologi ikke bare møtt med velvilje. Jeg ble av enkelte sterkt oppfordret til ikke å forske på dyr og til å gå tilbake til mine tidligere forskningsfelt.  

Fakultetet gratulerer

- Dette var gode nyheter, sier dekan ved Det juridiske fakultet, professor Ragnhild Hennum. Fakultet gratulerer professor Ragnhild Sollund med utmerkelsen. Vi er stolte og glade for at hun får denne flotte anerkjennelsen. Professor Sollund er en av de ledende internasjonale forskere innen sitt felt.

Instituttleder, professor May-Len Skilbrei er også glad for at den innsatsen Sollund har lagt ned for å bygge opp feltet grønn kriminologi.

- Hun har definitivt bidratt til at forskningsfeltet vokser i omfang og betydning internasjonalt, men det er ikke bare dette som er målet til Sollund, forteller Skilbrei.

- Alle som kjenner Ragnhild vet at hun er opptatt av at forskningen hennes skal få betydning for hvordan mennesker behandler natur og dyr.

Skilbrei vil i tillegg rose Sollund for at hun ikke bare tenker på sine individuelle publikasjoner og utmerkelser.

- Ragnhild bruker egne ressurser og nettverk for å støtte yngre kolleger på feltet sitt, hun er en ekte miljøbygger sier Skilbrei.

Du kan lese mer om professor Sollunds forskning på Institutt for kriminologi og rettssosiologi sine nettsider.

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 20. nov. 2021 21:45 - Sist endra 20. nov. 2021 21:45