EØS-rettens påvirkning av norsk forvaltningsrett

Professor Niels Fenger ved Københavns Universitet tar for seg hvordan EØS-retten påvirker norsk forvaltningsrett.

Niels Fenger er professor i forvaltningsrett på Det juridiske fakultet ved Københavns unversitet, og har tidligere vært juridisk direktør for EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Fenger har blant annet skrevet en rekke artikler om EU og EØS-rettens påvirkning på henholdsvis dansk og norsk forvaltningsrett, og ga i 2004 ut boken Forvaltning & Fællesskab : Om EU-rettens betydning for den almindelige forvaltningsret: Konfrontation og frugtbar sameksistens.

Arrangementet krever påmelding.

Velkommen!

Arrangør

Institutt for offentlig rett og Norsk forening for Europarett
Publisert 15. feb. 2016 10:22 - Sist endret 30. mai 2016 12:37