Den forvaltningsretlige teoris udfordringer i starten af det 21. århundrede

Professor Niels Fenger ved Københavns Universitet innleder.

I disse år står den forvaltningsretlige teori over for en række nye udfordringer bl.a. som følge af den øgede betydning af international ret og databeskyttelsesret og – i forbindelse hermed – forvaltningens øgede anvendelse af it. Det gøres gældende, at teorien set under et kun i begrænset omfang har taget disse udfordringer op.

Tværtimod har den implicit afgrænset sit eget emneområde snævrere og snævrere, idet problemstillinger, som tidligere var anset som klassiske forvaltningsretlige, er blevet nedprioriteret, i takt med, at retskildegrundlaget på det pågældende område er overgået til at blive styret af EU-ret eller databeskyttelsesret.

Der argumenteres for, at den forvaltningsretlige doktrin bør reagere på den ændrede virkelighed, og at vores fag ikke bør afgrænse sig efter retskilder, men efter problemstillinger.

Innlegget er basert på en artikkel som vil bli distribuert til påmeldte deltakere.

Deltagelse krever påmelding.

Velkommen!

Emneord: Forvaltningsrett
Publisert 4. mars 2016 09:06 - Sist endret 31. mai 2016 13:49