Kvinnerettslig skriftserie nr. 104/2019 - Folketrygdloven i møte med medmødres overlappende graviditeter

Maria de Michelis Sperre har skrevet masteroppgaven "Folketrygdloven i møte med medmødres overlappende graviditeter. En trygde- og diskrimineringsrettslig analyse av folketrygdloven § 14-10 tredje ledd annet punktum". 

Last ned oppgaven (pdf)

Publisert 30. juli 2019 14:15 - Sist endret 31. juli 2019 11:22