Kvinnerettslig skriftserie nr 88/2012 - Grunnlovsfesting av diskrimineringsvernet. Sikring av eit reelt individvern.

Vitenskapelig assistent Ingunn Solheim har skrevet masteroppgaven "Grunnlovsfesting av diskrimineringsvernet. Sikring av eit reelt individvern."

Her kan du laste ned oppgaven

 

Publisert 15. feb. 2012 17:21 - Sist endret 27. feb. 2012 10:39