Kvinnerettslig skriftserie nr 95/2013 - Religiøse plagg og symboler i domstol og politi

Eirik Aimar Engebretsen har skrevet masteroppgaven "Religiøse plagg og symboler i domstol og politi. En rettspolitisk gjennomgang av en ufullstendig debatt".

Her kan du laste ned oppgaven

Publisert 11. juli 2013 14:53 - Sist endret 11. juli 2013 14:53