Kvinnerettslig skriftserie nr.110/2022 : Det norske lavterskeltilbudet i diskrimineringssaker - En kritisk rettsdogmatisk og rettssosiologisk analyse i kjølvannet av 2017- reformen

I Norge kan saker om diskriminering behandles både av forvaltningsapparatet og av domstolene.
Det er forvaltningsapparatet som behandler de aller fleste sakene, og behandlingen i forvaltningssporet
omtales ofte som et «lavterskeltilbud». Camilla Winterstø har skrevet om dette lavterskeltilbudet for diskrimineringssaker.

Last ned rapporten (pdf).

Publisert 12. mai 2022 13:45 - Sist endret 12. mai 2022 22:54