Kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter i det sørlige og østlige Afrika

Prosjektet fokuserer på kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter på universiteter i Zimbabwe, Malawi, Zambia, Kenya og Norge. Formålet er å bidra til demokratisering og utvikling gjennom integrasjon av prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og grunnleggende sosiale og økonomiske rettigheter i juridisk pensum, undervisning og forskning. Prosjektet er en videreføring av et langvarig samarbeid mellom Avdeling for kvinnerett ved UiO og Southern and Eastern African Regional Center of Women’s Law (SEARCWL) om oppbygging av master og Phd undervisning i afrikansk kvinnerett

Prosjektgruppens seminar om seksuell trakassering, ved Universitetet i Zimbabwe i 2017. Foto: Signe Breivik, Norad.

Om prosjektet

"Master- og PhDprogram for kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter: mainstreaming av diskrimineringsvern og sosiale og økonomiske rettigheter i juridisk undervisning og forskning i det sørlige og østlige Afrika."

Prosjektet er et femårig samarbeidsprosjekt (2014-2018) mellom Universitetet i Oslo, University of Zimbabwe, University of Zambia, University of Malawi og University of Nairobi, og er fortsettelsen av et mangeårig samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Zimbabwe om oppbygging av faget kvinnerett i det sørlige og østlige Afrika.

Senter for Kvinnerett (SEARCWL) ved Universitetet i Zimbabwe er hovedpartner i prosjektet under ledelse av professor Julie Stewart.

Universitetet i Oslo sin hovedoppgave er å bidra med undervisning og veiledning.

Prosjektkoordinator ved Universitetet i Oslo er professor Anne Hellum.

Mål

Hovedmålet for prosjektet er å styrke kapasiteten blant de akademiske ansatte ved de fire partnerne i det sørlige og østlige Afrika til å utvikle og integrere retten til likestilling og ikke-diskriminering og relevante sosiale og økonomiske rettigheter i obligatoriske kurs, som konstitusjonell rett, fast eiendoms rett og strafferett. Obligatoriske kurs skal revideres.

Ny forskningsbasert kurslitteratur som integrerer likestillingsprinsippet og grunnleggende sosiale og økonomiske rettigheter i juridiske disipliner som konstitusjonell rett, familie- og arverett, fast eiendoms rettsforhold og strafferett skal produseres og publiseres.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norad under NORHED programmet (Norsk program for kapasitetsbygging innen høyere utdanning og forskning for utvikling).

Samarbeidspartnere

 

 

 

Publisert 20. aug. 2015 13:31 - Sist endret 9. aug. 2017 14:41