English version of this page

Kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter i det sørlige og østlige Afrika (avsluttet)

Prosjektet, som er finansiert av NORHED, fokuserer på kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter på universiteter i Zimbabwe, Malawi, Zambia, Kenya og Norge. Formålet er å bidra til demokratisering og utvikling gjennom integrasjon av prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og grunnleggende sosiale og økonomiske rettigheter i juridisk pensum, undervisning og forskning. Prosjektet er en videreføring av et langvarig samarbeid mellom Avdeling for kvinnerett ved UiO og Southern and Eastern African Regional Center of Women’s Law (SEARCWL) om oppbygging av master og Phd undervisning i afrikansk kvinnerett

Bilde av prosjektgruppen som står samlet og poserer for kamera.

Prosjektgruppens seminar om seksuell trakassering, ved Universitetet i Zimbabwe i 2017. Foto: Signe Breivik, Norad.

Om prosjektet

"Master- og PhDprogram for kapasitetsbygging ved juridiske fakulteter: mainstreaming av diskrimineringsvern og sosiale og økonomiske rettigheter i juridisk undervisning og forskning i det sørlige og østlige Afrika."

Prosjektet er et femårig samarbeidsprosjekt (2014-2018) utvidet til utgangen av 2020 mellom Universitetet i Oslo, University of Zimbabwe, University of Zambia, University of Malawi og University of Nairobi, og er fortsettelsen av et mangeårig samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Zimbabwe om oppbygging av faget kvinnerett i det sørlige og østlige Afrika.

Senter for Kvinnerett (SEARCWL) ved Universitetet i Zimbabwe er hovedpartner i prosjektet under ledelse av professor Julie Stewart.

Universitetet i Oslo sin hovedoppgave er å bidra med undervisning og veiledning.

Prosjektkoordinator ved Universitetet i Oslo er professor Anne Hellum.

Målsetting og resultater

Hovedmålet for prosjektet er å styrke kapasiteten blant de akademiske ansatte ved de fire partnerne i det sørlige og østlige Afrika til å utvikle og integrere retten til likestilling og ikke-diskriminering og relevante sosiale og økonomiske rettigheter i obligatoriske kurs, som konstitusjonell rett, fast eiendoms rett og strafferett.

Prosjektet har initiert omfattende studiereformer ved de fire universitetene. Likestillings- og diskrimineringsrett og kvinnerett er innført som obligatoriske fag ved de fire partneruniversitetene. Resultatene er beskrevet i artikkelen Engendering and decolonising legal education: South - South and South - North Cooperation av Mbote, Hellum, Stewart, Kanyongolo og Mulela, i Halvorsen, Skare Orgeret og Krøvel "Sharing Knowledge, Transforming Societies: The Norhed Programme". Cape Town: African Minds (utgitt som open access i oktober 2019). 

Foto: SEARCWL. Noen av artikkelforfatterne samlet i Zimbabwe. 

Ny forskningsbasert kurslitteratur som integrerer likestillingsprinsippet og grunnleggende sosiale og økonomiske rettigheter i juridiske disipliner som konstitusjonell rett, menneskerettigheter, familie- og arverett, og strafferett er publisert. Blant NORHED-støttede publikasjoner er: 

  • Ellah Siang'andu (NORHED post doc fellow at UNZA) and Jeremy Sarkin. Africa’s Role and Contribution to International Criminal Justice, Intersentia 2020

  • Special Issue on Gender,Equality and Non-Discrimination, East African Law Journal, School of Law, University of Nairobi (2018)

Artikler om retten til vann fra et kvinnerettslig- og likestillingsperspektiv:

Ansatte lærere har gjennom post doc stipend fått mulighet til å oppgradere og utvide sin kompetanse innen likestillings- og diskrimineringsrett. Professor Patrica Kameri-Mbote fikk frikjøp for å ferdigstille sitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Nairobi og ble med dette den første kvinnen som ble tildelt Universitetets høyeste doktorgrad.

Syv PhD grader ved SEARCWL som opprinnelige hadde støtte fra Utenriksdepartementet er ferdigstilt gjennom NORHED støtte. Se oversikt (pdf)

Nye NORHED støttede PHD grader ved Universitetet i Nairobi:

  • Bernadette Malunga: “Participation in Customs Rule-Making:The Case of Women Informal Cross-Border Traders in Malawi"  Avlagt ved Faculty of Law, University of Nairobi 2018.
  • Moza Jadeed: “ The Inheritance Rights of Muslim Women in Kenya” , avlagt ved Faculty of LawUniversity of Nairobi  I 2020

NORHED II stipendiaters yrkeskarriere

Nylig utnevnte dommere i Malawi med mastergrad i women’s law fra SEARCWL: Anneline Kanthambi; Violet Chipao; and Charlotte Wezi Malonda.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norad under NORHED programmet (Norsk program for kapasitetsbygging innen høyere utdanning og forskning for utvikling).

Samarbeidspartnere

Programkoordinatorer

Institusjoner

 

 

 

Publisert 20. aug. 2015 13:31 - Sist endret 19. aug. 2021 14:15