Ledige stillingar ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet i Oslo er blant dei største i Europa. Vi har som mål å vere blant dei leiande juristmiljøa i Norden, og ha enkelte spissmiljø som hevdar seg i europeisk toppklasse.

Vitskapelege stillingar ved Det juridiske fakultet

Ledige stillingar som vitskapeleg assistent

Teknisk-administrative stillingar ved Det juridiske fakultet

Ingen ledige stillingar.

Stilling som vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut  midten av kvart semester. Andre studentstillingar vert lyste ut gjennom heile året.