Organisasjon

Instituttleiinga

Instituttrådet

Instituttrådet består av valde representantar for dei tilsette og studentane. Rådet har ei rådgjevande rolle og møtast normalt fire gonger i året.

Forskningsverksemd

Forskningsverksemda ved instituttet er organisert i:

 

Reglement for Institutt for offentleg rett

Reglement for Institutt for offentleg rett, vedteke av fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet 15. desember 2003, etter framlegg frå instituttet datert 27. november 2003.