Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Arbeidsmiljø

Instituttledelsen er opptatt av arbeidsmiljøet ved instituttet, og ønsker at alle ansatte opplever at de har et godt arbeidsmiljø. Ledelsen har nulltoleranse for seksuell trakassering, mobbing og andre former for uønsket adferd, og tar alle tilfeller av dette alvorlig.

Kontakt gjerne instituttleder Inger Johanne Sand eller instituttets nestleder Synnøve Ugelvik om du har opplevd kritikkverdig adferd.

Vær oppmerksom på at varsel om seksuell trakassering eller mobbing, og enkelte andre former for uønsket adferd utløser handlingsplikt hos instituttledelsen. De har derfor ikke anledning til å ta i mot anonyme varsler.


Verneombud ved IOR

Margrethe Østbø

Elisabeth Wenger-Hagene 


Ansvarlig for løpende HMS oppfølging  i instituttets ledergruppe

Guro Frostestad


Nyttig informasjon


Si fra!

 


 

Publisert 4. sep. 2015 14:27 - Sist endret 27. juli 2020 14:23