Leiinga ved instituttet

Instituttleiinga består av ein vald instituttleiar, ein vald nestleiar og ein kontorsjef.

Instituttrådet består av valde representantar for dei tilsette og studentane. Rådet har ei rådgjevande rolle og møtast normalt minst to gonger i året.

Instituttleiar Kirsten Sandberg. Foto: UiO.

Instituttleiar vald for perioden 1.1.2022 - 31.12.2025 er professor Kirsten Sandberg. Nestleiar for samme periode er professor Johan Boucht.

Kontorsjef er Øyvind Henden.

Arbeidsdeling i instituttleiinga

  • Instituttleiar leder den faglege verksemda ved instituttet, og har ansvar for heile instituttets verksemd.
  • Nestleiaren er instituttleiaren sin stedfortreder.
  • Kontorsjefen leier den administrative verksemda ved instituttet. Ein avdelingsleiar er kontorsjefens stedfortreder og nestleiar for administrasjonen.

 

Publisert 25. okt. 2009 17:37 - Sist endra 22. sep. 2022 08:56