Instituttrådet

Instituttrådet er eit rådgjevande organ (jf. instituttreglementet for IOR), der leiinga tek opp viktige instituttsaker til diskusjon.

Rådets sammensetjing

Rådet består av:

 • Instituttleiar
 • Nestleiar
 • 3 fast vitskapeleg tilsette
 • 2 mellombels vitskapeleg tilsette
 • 2 teknisk/administrativt tilsette
 • 2 studentar

Rådsmedlemmer

 

Representantar for fast vitskapeleg tilsette (2016-2019):

Vararepresentanter:

 1. Professor Sverre Blandhol
 2. Professor Johan Boucht
 3. Professor Morten Kjelland

 

Representantar for mellombels vitskapeleg tilsette (2016-2017):

Vararepresentanter:

 1. Stipendiat Anne Kjersti Befring
 2. Stipendiat Henriette Tøssebro

 

Representantar for administrasjonen (2016-2019):
 • Seniorkonsulent Hanna Karv (til 1.7.2016) 
 • Seniorkonsulent Elise K. Frøjd (til 31.03.2017)
 • Overingeniør Zoha Shima Høegh-Omdal Saatchi (rykket opp fra varaplass til fast representant da Hanna Karv fratrådte)
 • Førstekonsulent Margrethe Østbø (rykket opp fra varaplass til fast representant da Elise K. Frøjd fratrådte)

Vararepresentant:

 

 

2 representantar for studentene vert oppnevnd av JSU kvart semester
Publisert 16. okt. 2009 10:31 - Sist endra 3. apr. 2017 12:02