Christoffer Conrad Eriksen

Bilde av Christoffer Conrad Eriksen
English version of this page
Telefon +47 22850258
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Offentlig rett 2. etasje Domus Bibliotheca
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Christoffer C. Eriksen, født 1974, er utdannet jurist og filosof, og ble cand. jur og cand. philol i 2001. Eriksen har arbeidet som advokatfullmektig senere fast advokat og senioradvokat i Wikborg, Rein & Co. Han fikk advokatbevilling i 2003. Ved Institutt for offentlig rett har Eriksen vært stipendiat fra 2004, postdoktor fra 2010, førsteamanuensis fra 2013 og professor fra 2015. Han har vært Visiting Scholar ved Columbia Law School i New York i 2000/01 og 2012/13.

Eriksen er ansvarlig faglærer i juridisk metode, leder for forskergruppen Rett, økonomi og forvaltning (RØF) og studieårsansvarlig for 2. studieår på masterstudiet i rettsvitenskap (JUS2111 Statsforfatningsrett og internasjonal rett, JUS2211 Forvaltningsrett, og Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant). Eriksen er fra 2017 nordisk hovedredaktør i tidsskriftet Retfærd.

Eriksens publikasjoner omfatter fagartikler om blant annet forvaltningsrett, juridisk metode, statsrett, global styring, folkerett, EU/EØS-rett og rettsfilosofi.

Han har utgitt bøkene: 

Kritikk. Konfrontasjoner med rett og makt, Universitetsforlaget 2017.

The European Constitution, Welfare States and Democracy: The four freedoms vs national administrative discretion, Routledge 2012.

The new international law: an anthology, Brill 2010 (sammen med Marius Emberland).

Eriksen arbeider for tiden med en antologi om den unge Karl Marx og en bok om Norges europeiske forvaltningsrett.

Forskningsfelt

EU/EØS-rett
Forvaltningsrett
Statsrett
Folkerett
Rettsfilosofi

 

Emneord: Allmenn rettsteori, Statsforfatningsrett, Europarett, Rettskildelære, EU- og EØS-rett, Forvaltningsrett, Rettsfilosofi, Folkerett, Konstitusjonell rett, Menneskerettigheter
Publisert 1. okt. 2010 12:53 - Sist endret 2. nov. 2017 15:07