English version of this page

Tilvirkningskontraktsrett

Tilvirkningskontraktsretten omfatter alle typer kontrakter som inngås i forbindelse med petroleumsvirksomhet, med hovedvekt på bygge- og vedlikeholdskontrakter med tilhørende kontraktsformer. Kontraktene er ofte standardkontrakter, noe som gjør dem egnet for forskning også i en mer generell sammenheng.

Ilustrasjonsfoto

Presentasjon av området

Petroleumsvirksomheten forutsetter omfattende kontrakter i alle faser: Leting, utbygging, drift, olje- og gassalg, transport og fjerning. Dette er ofte standardiserte og derfor godt gjennomarbeidede kontrakter, velegnet for studier av avanserte kontraktsteknikker.

Forskere ved avdelingen har nær kontakt med petroleumsnæringens forskjellige aktører, bl.a. som voldgiftsdommere og rådgivere. Avdelingen får derfor  tilgang til materiale og problemstillinger som gjør forskningen relevant og aktuell.

Prosjekter

  • Førsteamanuensis Ivar Alvik arbeider med et større forskningsprosjekt om bakgrunnsretten og grunnleggende risikospørsmål i borekontrakter og andre maritime offshorekontrakter.
  • Vitenskapelig assistent Monica Zak har skrevet masteroppgave om Ansvarsregulering i borekontrakter Gyldighetssensur i norsk, engelsk og amerikansk rett. MarIus 415. 2013.
  • Vitenskapelig assistent Kenneth Høgevold har levert masteroppgaven Inntektsfordeling i produksjonsdelingsavtaler (2013 - begrenset tilgang)
  • Vitenskapelig assistent Sofie Komissar har levert masteroppgaven Uekte endringer. Bruken av endringsreglene i NS 8405 og NF07 på utilsiktede forhold. MarIus 434. 2014.

Studieprogrammer om emner

Finansiering

Som del av Nordisk institutt for sjørett mottar vi midler fra Nordisk ministerråd. Vi mottar også økonomisk støtte av Norsk olje og gass. I tillegg får vi midler av Olje- og energidepartementet via Norges forskningsråd.

Samarbeid

Forskerne innenfor petroleumskontraktsrett samarbeider internasjonalt gjennom Academic Advisory Group (AAG). Dette er et koordinerende organ for ledende forskermiljøer på naturressursrett. Forskerne samarbeider også med kollegaer ved utdanningsinstitusjoner i København, Groeningen, Canada, USA, Australia, Kina og Nigeria. Standardverket Energy Law in Europe ble blant annet utgitt på grunnlag av dette samarbeidet. (Energy law in Europe: national, EU and international regulation / edited by Martha M. Roggenkamp ... [et al.]. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2007).

Avdeling for sjørett og Avdeling for petroleumsrett samarbeider om et felles forskningsprosjekt om subseakontrakter hvor representanter fra flere ledende advokatfirmaer og bransjeaktører bidrar med praktisk erfaring og innspill.

North Sea Energy Law Programme er et samarbeid mellom universitetene i Oslo, Groningen, Aberdeen og København. Instituttet underviser i Upstream Oil and Gas: Public and Contractual Law Aspects.

Vi arrangerer også seminarer i Petroleums- og energijuridisk klubb hvert semester.

Verktøy

Kontakt

Professor Knut Kaasen

 

Publisert 30. okt. 2009 10:15 - Sist endret 17. jan. 2022 10:36