Forskningsområder

Nordisk institutt for sjørett forsker innenfor følgende områder:

Forskningen ved Nordisk institutt for sjørett er knyttet til fem hovedområder: Se Om forskningen

Publisert 5. nov. 2009 16:43 - Sist endret 26. juli 2017 13:49