Forskingsområder

Nordisk institutt for sjørett forskar innan disse områda

Forskinga ved Nordisk institutt for sjørett er knytt til fem hovudområder Se Om forskinga

Nordisk og internasjonalt samarbeid

Vårt  fokus er særleg samarbeid med institusjonar innan Norden og Baltikum. Nordisk institutt for sjørett har eit utstrakt samarbeid via internasjonale forskingsnettverk.

 

Publisert 16. mai 2019 10:44 - Sist endret 18. des. 2020 16:35