Deltakarar i Mot ei framtid for utmarksbeitet (Futgraze)