Ny utgivelse: Fartøystjenesteleie

Boken behandler noen av de mest grunnleggende risikospørsmålene i kontrakter om rigg- og fartøystjenester i offshorevirksomhet, særlig har den et fokus på bakgrunnsretten knyttet til disse spørsmålene.

Foto: Gyldendal norsk forlag

Petroleumsvirksomhet offshore er avhengig av en lang rekke forskjellige fartøyer som utfører spesialiserte tjenesteytelser i tilknytning til virksomheten, alt fra spesialiserte forsyningsskip og konstruksjonsskip til avanserte dypvannsrigger og boreskip. Et fellestrekk er at fartøyene som benyttes er svært spesialiserte og teknologisk avanserte, og at tjenestene gjerne utføres i nært samspill med andre ytelser som ledd i komplekse operasjoner som foregår under vanskelige værforhold langt til havs. De kontraktsrettslige utfordringene dette skaper gjør at kontraktene som benyttes ofte er omfattende, detaljerte og kompliserte.

Samtidig har kontraktene gjerne enkelte grunnleggende fellestrekk, hvor det mest fremtredende er at de er tjenestekontrakter som inngås på tidsbasis. Vederlaget vil nesten alltid være avtalt som en dagrate som i utgangspunktet skal betales så lenge fartøyet står til bestillerens disposisjon. I tradisjonell sjørettslig forstand er kontraktene beslektet med tidsbefraktning. Tjenestene som skal utføres ligger derimot gjerne fjernt fra sjørettens tradisjonelle transportfokus. Ofte ligger det nærmest å anse tjenestene som en form for konstruksjon eller entreprise, og kontraktene er også ofte utformet etter modell av kontraktstandarder for konstruksjon og installasjon av offshore-innretninger slik som NF/NTK og NSC 05.

Målgruppe

Boken vil være nyttig for advokater og andre som jobber med kontrakter innenfor shipping og offshorenæringen. I tillegg drøfter den grunnleggende kontraktsrettslige spørsmål som oppstår i tilknytning til slike kontrakter, som vil kunne ha interesse for alle som arbeider med eller har en interesse for alminnelig kontraktsrett.

Om forfatteren

Ivar Alvik (dr. juris 2007) er førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Han har flere års erfaring som praktiserende advokat og arbeider særlig med kontraktsrett innenfor offshore- og energisektoren, petroleumsrett, internasjonal investeringsrett og internasjonal voldgift

Fartøystjenesteleie

Om bakgrunnsrett og risikofordeling ved tidsbaserte fartøystjenester

Forfatter: Ivar Alvik

ISBN/EAN: 9788205477100, Gyldendal 2015, papirutgave 650 kr, ebok 540 kr

Boken kan bestilles hos GYLDENDAL

Publisert 23. jan. 2015 15:32 - Sist endret 18. jan. 2021 10:35