EØS-RETT 3. utgave

EØS-rett gir en innføring i hvordan Norge gjennom EØS-avtalen har blitt en del av rettsutviklingen i EU, hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført i norsk rett og hvilke utfordringer dette reiser for norske jurister.

Foto: Universitetsforlaget

Denne tredje utgaven av EØS-rett er oppdatert med viktige regelendringer som har kommet til siden forrige utgave, men opplegget fra 2004-utgaven er beholdt.  Ambisjonen er å løfte fram hovedlinjene i rettsstoffet på en slik måte at leseren, med eller uten forkunnskaper i EØS-rett, får innsikt og utbytte. Dermed er boka både en introduksjon og en oversikt.

Forfatterne

Fredrik Sejersted arbeider ved Senter for europarett ved Universitetet i Oslo. Finn Arnesen har permisjon derfra og er høsten 2011 kst. dommer i Høyesterett. Ole-Andreas Rognstad arbeider ved Institutt for privatrett, mens Olav Kolstad har permisjon fra samme institutt og arbeider i advokatfirmaet Kvale. Sven Foyn har stilt sitt manuskript fra 2004 til rådighet og det er oppdatert av Finn Arnesen.

EØS-RETT 3. utgave (2011)
664 sider, 699 kr
Bestill fra Universitetsforlaget
 

Av Universitetsforlaget, Kirsti Aarseth
Publisert 26. juni 2013 09:40 - Sist endret 30. jan. 2021 13:10