Annichen Kongsvik Sæteren

Bilete av Annichen Kongsvik Sæteren
Telefon +47 22859589
Mobiltelefon 46661987
Brukarnamn
Besøksadresse Domus Media vestfløy
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Mitt forskningsfelt er forvaltningsretten som regulerer fiskeoppdrett.

I februar 2020 begynte jeg som stipendiat ved Universitetet i Oslo. Jeg skriver en doktorgradsavhandling om reglene for oppdrett av laks. Prosjektet er forvaltnings- og miljørettslig, og favner om bl.a. akvakulturloven, matloven, dyrevelferdsloven og forurensningsloven. I avhandlingen vil jeg studere innholdet av flere av reglene, hvordan reglene virker sammen, og om reguleringen samlet sett er egnet. Jeg vil også rette et blikk mot hvordan tilsvarende temaer reguleres i British Columbia i Canada. 

Bakgrunn

Jeg tok mastergraden min ved Universitetet i Bergen i 2012, med utveksling til National University of Singapore. Masteroppgaven min handlet om advokaters rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven. 

Fra 2012 jobbet jeg i Wikborg Rein som advokatfullmektig, hvor jeg bl.a. bisto lakseoppdrettere i møtet med myndighetene. I 2014 begynte jeg som rådgiver i regelverksavdelingen ved Mattilsynets hovedkontor, hvor jeg jobbet med regulering av fiskeoppdrett. I Mattilsynet har jeg også jobbet med tilsyn med fiskeoppdrett, herunder klagesaker. Fra 2016 som seniorrådgiver. Fra januar til juni 2019 hospiterte jeg i Fiskeri- og havbruksavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Emneord: Forvaltningsrett, Havbruksrett, Miljørett
Publisert 14. feb. 2020 15:59 - Sist endra 18. feb. 2020 10:08