åpning av DJ 6. januar

 • 10. jan. 2020

  Åpningsfanfaren ble framført av trompetistene fra Corpsus Juris 

 • 8. jan. 2020

  Dekan Ragnhild Hennum holdte en kort velkomsstale før snorklippingen ved nederste trapp 

 • 10. jan. 2020

  SiO spanderte boller og kaffe til alle fremmøtte 

 • 10. jan. 2020

  Studentene har adgang til byggets 6 etasjer  

 • 10. jan. 2020

  Åpen spiseplass med langbord ved kantinen Retten

 • 10. jan. 2020

  Dekan Ragnhild Hennum og fakultetsdirektør Benedicte Rustad på vei til åpningsseremonien 

 • 10. jan. 2020

  Ansatte ved info-senteret geleidet studentene gjennom bygget og demonstrerte bl a bruken av bokskap    

 • 10. jan. 2020

  Domus Juridica er et av de mest moderne læresteder med utforming av funksjonalitet