-    Digitale disputaser fungerer godt

Denne våren skulle Gamle festsal skapt en høytidelig ramme rundt en rekke disputaser ved Det juridiske fakultet. Så ble det vanlige plutselig ikke rutine lenger, og i stedet holdes disputaser nå digitalt. Ved utgangen av april har allerede tre ph.d.-kandidater fått prøve hvordan det er å disputere via en dataskjerm, mens opponenter, veiledere og tilhørere samles via Zoom.

Fra Janne Helgesens prøveforelesning

Zoom erstatter Gamle festsal som arena for disputasene ved fakultetet i nær fremtid. Copyright: UiO.

Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen var først ut med å disputere digitalt ved fakultetet.  Den 16. april disputerte hun over temaet «Straff og velferd i fangebehandling av rusmiddelbrukere». Avhandlingen hennes bygger på en kvalitativ analyse av «empowerment» og samarbeid i norske rusmestringsenheter.

Helgesen er til vanlig ansatt ved Politihøgskolen i Oslo, men har vært tilknyttet Institutt for kriminologi og rettssosiologi i arbeidet med sin Ph.d.-avhandling.

-    Hvordan opplevde du det å måtte disputere digitalt? 

-    Jeg hadde en svært god opplevelse av å disputere digitalt. Jeg følte at kommunikasjonen med kommisjonsmedlemmene var fin og disputasleder sørget for at de formelle rammene og gjennomføring fungerte optimalt. 

Janne Helgesen
Bildet er hentet fra Janne Henriette I. Helgesens prøveforelesning, som ligger på nett (mp4-fil). Copyright: UiO.

-    Var det noen fordeler med å gjøre dette digitalt, eller ulemper?

-    Det at prøveforelesningen ble spilt inn og levert dagen før lettet trykket under selve disputasen. Det hadde ikke vært det samme om jeg skulle gjort dette samme dag, da hadde jeg nok bekymret for om jeg ville klart å håndtere det tekniske underveis. En ulempe ved å disputere digitalt er at jeg ikke fikk se reaksjoner fra publikum, noe som skaper større avstand.  

-    Hvordan påvirket dette hvordan du forberedte deg?

-    Jeg tror de faglige forberedelsene ville vært de samme for meg uansett. Men ettersom Politihøgskolen der jeg jobber er stengt og ungene har hjemmeskole har selvfølgelig premissene for å få forberedt seg vært mer krevende. Selv satt jeg i et rom over garasjen som ble innredet som kontor, for å få fred fra andre familiemedlemmer og slik at de også kunne bevege seg fritt her hjemme, forteller Helgesen. 

Et godt forberedt støtteapparat

 

Hovedløsningen fra UiO sentralt baserer seg på at kandidaten gjennomfører digital disputas hjemmefra, fra eget kontor eller annet sted, og at alle deltakere sitter hver for seg.  I tillegg til dette tilbyr Det juridiske fakultet kandidatene å gjennomføre disputasen fra et egnet rom i Domus Juridica der både kandidat og disputasleder fysisk er til stede.  Bedømmelseskomiteen, veiledere og tilhørere vil følge disputasen via Zoom. 

 

Kandiater som ikke ønsker en digital disputas og heller vil vente til UiO fungerer som normalt igjen, kan utsette. Helgesen valgte å sitte i et lokale ved Domus Juridica.
 
-    Jeg ville ikke ha likt å sitte hjemme under selve disputasen. Det hadde vært veldig stusselig og mer usikkert på alle måter, forteller hun.  - Jeg har lyst til å fremheve at den tekniske supporten fra UIO var strålende. Personen som gav support argumenterte for at kommisjonen, disputasleder og jeg skulle "trene" sammen på forhånd. Dette skjedde i UiOs lokaler der jeg satt under disputasen. Dette gjorde at jeg var sikker på at det tekniske fungerte og kunne fokusere på det faglige. 

En fornøyd dekan

Dekan ved fakultetet Ragnhild Hennum ledet disputasen, og synes det fungerer godt å disputere digitalt under koronakrisen.

-    Digital disputas fungerer godt. Det er annerledes enn slik vi har det til vanlig men fungerer godt. 

Ragnhild Hennum
Digitale disputaser fungerer godt, forteller dekan ved Det juridiske fakultet Ragnhild Hennum. Copyright: UiO.

-    Hva taper man og hva vinner man på en slik digital løsning i forhold til tradisjonell gjennomføring?

-    Det man vinner er at man får gjennomført disputaser selv i en situasjon der man ikke får reise. Det er jo også en ganske miljøvennlig måte å gjennomføre disputaser på. Men man taper seremonien og noe av det høytidelige. Kolleger venner og familie må være med på zoom. 

-    Påvirker det at dette holdes digitalt de faglige diskusjonene eller annet viktig under disputasen på noen måte?

-    Min erfaring, som hittil ikke er stor, er at de faglige diskusjonene er lite påvirket av det digitale. De er gode faglige diskusjoner også digitalt. 

Det høytidelige

-     Hva har dere gjort for å ivareta det tradisjonelle og høytidelige i de digitale disputasene?

-    Dersom kandidaten er til stede i samme rom som disputaslederen har disputasleder brukt kappe og vi har hatt noen blomster i rommet. Det disputasleder sier (som er ganske høytidelig) er nesten det samme ved digital disputas som ven fysisk disputas, oppsummerer Hennum. 

Også Helgesen opplevde at det høytidelige og formelle i situasjonen ble godt ivaretatt også innenfor nye digitale rammer.

-    Jeg opplevde at dette fortsatt var en formell situasjon og at det formelle ble godt ivaretatt ut fra de premisser som rammene setter. Ulempen er jo som sagt at man ikke får samlet sine kollegaer, familie, venner og fagfeller.   

-    Disputasmiddagen slik den tradisjonelt ofte er kan jo ikke holdes på vanlig måte under Koronakrisen. Ble det en markering etterpå likevel?

-    Ja, vi hadde en markering hjemme etterpå, og der tre gode venner kom. Det ble holdt taler, vi spiste og hadde en fantastisk kveld. Det er jo litt trist ikke å få satt stas på alle som har vært med meg underveis og som betyr mye for meg. Men sånn må det bare være i disse tider. Vi er mange som er i og har kjære i risikogrupper. Vi har alle et felles ansvar for å begrense smitte-spredning. Disputas blir da sekundært, oppsummerer Janne Henriette I. Helgesen. 

Katrine Hoel Paulsen jobber som seniorkonsulent i fakultetsadministrasjonen og har ansvar for å følge opp det administrative arbeidet rundt prøveforelesninger og disputaser ved fakultetet. I følge henne planlegger fakultetet en felles høytidelig markering så snart det vil la seg gjennomføre til høsten.

Både leit og greit

Kathrine Paulsen
Katrine Paulsen forteller at de fleste som skal disputere er fornøyd med at det finnes en alternativ løsning under koronakrisen. Copyright: UiO.

-    Hvilke tilbakemeldinger får dere fra de som skal disputere om at dette nå foregår digitalt? 

-    Kandidatene synes selvsagt det er veldig synd å ikke få gjennomført disputas på tradisjonell måte, men de fleste er fornøyde med at det finnes en alternativ løsning slik at de kan få gjennomført disputasen som planlagt og de slipper å utsette, forteller Paulsen.

-    Hvordan opplever du at dette endrer ditt arbeid med disputaser generelt?

-    Arbeidsoppgavene har endret seg fra å dreie seg om bestillinger av fly, hotel, lunsj etc. til annen type kommunikasjon med både komiteen og kandidaten. Jeg avtaler nå tider for testgjennomkjøring før disputas og gir dem informasjon om hvordan digitale disputaser gjennomføres. Det blir også mye kommunikasjon med ansvarlig tekniker, forteller hun.

-    I tillegg skal opptak av prøveforelesning legges ut på nett før disputas samt at lenke til selve disputasen må gjøres tilgjengelig, så det er mye som må være på plass før disputasdagen. På selve disputasdagen er det mindre jobb for meg da jeg normalt er tilstede hele dagen og ordner med lunsj etc. Nå er jeg kun er tilstede som en vanlig tilhører under disputasen. 

-    Det har vært nevnt at løsninger for digitale disputaser potensielt kan videreføres også etter koronakrisen. Hva tenker du som dekan om det, Ragnhild Hennum?

-    Jeg tror mange av kandidatene ønsker seg fysiske disputaser der kolleger venner og familie kan delta fysisk. Men der opponentene kommer langveisfra kan det kanskje være aktuelt med en delvis digital disputas. Eller det kan være andre forhold som gjør en digital løsning ønskelig. På grunn av koronakrisen har vi fått noen erfaringer vi kan ta med inn i ordinær drift også når det gjelder digitale disputaser. 

Av Jorunn Kanestrøm
Publisert 24. apr. 2020 11:30 - Sist endret 27. apr. 2020 08:19