2021

Sist endret 25. juni 2021 11:56 av Steinar Hafto Myre

For femte år på rad kommer Det juridiske fakultet i Oslo best ut i Norden innenfor rettsvitenskap

Sist endret 29. nov. 2021 11:02 av Steinar Hafto Myre

Det står bra til med den rettsvitskapelege forskinga i Noreg, er konklusjonen etter at Forskingsrådet har evaluert seks juridiske institusjonar.

Sist endret 3. nov. 2021 08:30 av Egil Stabell Jahren

I utstillingen "Changing the Narrative" møter du mennesker som tar stor risiko i arbeidet for menneskerettigheter. Les historiene og se portrettene i Domus Juridica frem til 12. november.

Sist endret 31. aug. 2021 08:36 av Steinar Hafto Myre

Samson Esayas er tildelt H.M Kongens gullmedalje 2021 for sin ph.d.-avhandling om personvern- og konkurranserett i stordataenes tidsalder. 

Sist endret 10. juni 2021 09:56 av Egil Stabell Jahren

Studenter ble inspirert av valgfag om teknologi og jus, og startet egne prosjekter. Med hjelp fra Det juridiske fakultet, søkte de og fikk millionstøtte av Forskningsrådet.

Sist endret 5. mai 2021 08:23 av Steinar Hafto Myre

To av UiOs fem priser går i år til forskere ved Det juridiske fakultet: Prisen for yngre forskere går til Maja Janmyr og Forskningsprisen til Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein.

Sist endret 18. mai 2021 09:28 av Steinar Hafto Myre

Terje Tolleshaug har tiltrådt i ei nyoppretta prosjektstilling. Han skal ha ansvar for å lære opp og veilede lærere i hybridundervisning.

 

Sist endret 11. juni 2021 10:59 av Steinar Hafto Myre

Ein samarbeidsavtale mellom NAV og Det juridiske fakultet vil styrkje fagmiljøet i trygderett.

Sist endret 14. mai 2021 10:04 av Eva Dobos