Alle eksamener som hjemmeeksamen høsten 2020

Fakultetsledelsen har besluttet at alle eksamener ved Det juridiske fakultet skal gjennomføres som hjemmeeksamen høsten 2020.

Eksamenslokale i Silurveien 2

Høsten 2020 blir det ikke skoleeksamen i Silurveien for studentene ved Det juridiske fakultet. Foto: ©UiO

Forutsigbarhet viktig

Dekan Ragnhild Hennum forteller at smittesituasjonen, særlig i Oslo, sammen med hensynet til forutsigbarhet for eksamenskandidatene ligger bak beslutningen. Hun peker blant annet på de tydelige anbefalingene om at færrest mulig skal reise kollektivt, og at reiseveien er blant de forholdene studentene har fortalt at de er bekymret for.

 – Vi har lyttet til tilbakemeldinger fra studentene på allmøter vi har holdt de siste dagene, og vi har tett kontakt med Juridisk studentutvalg (JSU). Jeg vil i den forbindelse takke JSU for den jobben de har gjort med spørreundersøkelsen blant studentene, sier dekanen.

Uendret eksamensdato

Eksamensdatoen og -tidspunkt er uendret for alle emner selv om eksamensformen er endret. Det samme gjelder karakterer; emner som er satt opp med bokstavkarakterer beholder bokstavkarakterer, emner som er satt opp med bestått/ikke bestått beholder dette.

Når fakultetet nå går over til hjemmeeksamen, blir det ikke utsatt prøve for emner som går hvert semester – kun for emner som går én gang i året.

Det blir ingen endringer for emner der hjemmeeksamen er normalordningen.

Første eksamen 26. oktober

Den første skoleeksamen som får endret eksamensform er JUS5982 Skatterett 3. Fakultetet sender epost til alle studenter for å informere om endringen, og hva den innebærer.

Av Steinar Hafto Myre
Publisert 16. okt. 2020 07:53 - Sist endret 16. okt. 2020 12:18