Forskningsrådsmidler til fem jusprosjekter

24. juni fordelte Forskningsrådet 2,7 milliarder til 260 søknader. Fem av disse kom fra Det juridiske fakultet.

Det var over to tusen søkere til denne tildelingen fra Forskningsrådet. 42 av de innvilgede prosjektsøknader gikk til UiO, og tre av disse til Det juridiske fakultet – i tillegg ble to forskere ved fakultetet tildelt mobilitetsstipend.

Sterke fagmiljøer

Dekan Ragnhild Hennum er godt fornøyd med tildelingene, som fordeler seg på fire av fakultetets fem institutter:

– Vi  ser igjen at vi har sterke fagmiljøer som konkurrerer godt om forskningsmidlene. Det er gledelig at flere av enhetene er representert blant de som fikk tilslag, noe jeg ser som en bekreftelse på at vi har en god faglig bredde ved fakultetet.  

Når kun 260 av over to tusen søknader får tilslag, er det et trangt nåløye forskere skal gjennom for å få finansiering. Dekanen understreker at det ligger mye innsats bak en søknad, men at det er på langt nær alle gode søknader som får tilslag når midlene som fordeles er begrenset.
– Vi ser et behov for økt satsing på rettsvitenskapelig forskning om vi som samfunn skal møte de store utfordringene vi står foran innenfor blant annet helse, miljø og energi, avslutter dekanen.

Prosjektene 

  • Prosjektfinansiering: Compliance Politics and International Investment Disputes, – prosjektleder Malcolm Langford (PluriCourts).
  • Prosjektfinansiering: Welfare Across Borders: Solidarity, Eqality and Free movement – prosjektleder Tarjei Bekkedal (Institutt for privatrett)
  • Prosjektfinansiering: Crime in Latin America: The role of family, employment, culture and the state – prosjektleder Sveinung Sandberg (Institutt for kriminologi og rettssosiologi).
  • Mobilitetsstipend: The law of the land. A legal study of land concentration, violence and racism in the Andes –  Natalia Torres Zuniga (Norsk senter for menneskerettigheter). 
  • Mobilitetsstipend: Criminalized Peace: Are Transnational Crime-Fighting and Peace Processes Compatible?– Eva Stambøl (Institutt for kriminologi og rettssosiologi).
Publisert 28. juni 2021 10:15 - Sist endret 28. juni 2021 12:38