Prisdryss fra UiO til jussforskere

To av UiOs fem priser går i år til forskere ved Det juridiske fakultet: Prisen for yngre forskere går til Maja Janmyr og Forskningsprisen til Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein.

UiOs prisvinnere i bildecollage.

UiOs prisvinnere, Maja Janmyr midt i nedre bilderekke og Andreas Føllesdal (øverst t.h.) og Geir Ulfstein (nederst t.h.)

De andre prisene er Utdanningsprisen, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen. Prisene deles ut i forbindelse med Universitetets årsfest 2. september.

Flott anerkjennelse

– Å bli tildelt en av UiOs priser er en flott anerkjennelse fra egen institusjon som blir få til del. At to av UiOs fem priser tildeles forskere ved vårt fakultet er selvsagt stor stas, og jeg gratulerer de tre prisvinnerne på vegne av fakultetet, sier dekan Ragnhild Hennum.

Om prisvinnerne

Omtalen er hentet fra UiOs kunngjøring av prisene.

UiOs pris for yngre forskere til Maja Janmyr

Professor Maja Janmyr har på kort tid blitt en anerkjent ekspert på flyktning- og migrasjonsrett, både nasjonalt og internasjonalt. Hun har bygget opp et migrasjonsforskningsmiljø ved fakultetet, som har knyttet til seg mange anerkjente forskere på feltet. Janmyr var Norges yngste kvinnelige jussprofessor på ansettelsestidspunktet, og hun har som første jurist i Norge fått tilslag på og leder et Starting Grant-prosjekt fra Det europeiske forskningsrådet. Hun har mottatt flere priser, og hennes vitenskapelige publikasjoner har fått betydelig oppmerksomhet.

Forskningsprisen til Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein

Professor Andreas Føllesdal og professor Geir Ulfstein, PluriCourts, Det juridiske fakultet. Føllesdal og Ulfstein har gjennom en tverrfaglig tilnærming lagt grunnlag for banebrytende forskning om det internasjonale rettssystemet. De begynte samarbeidet ved Senter for menneskerettigheter i 2004, og ved Senter for grunnforskning samlet de en internasjonal, tverrfaglig forskergruppe med filosofer, jurister og statsvitere. I 2013 etablerte de Senter for fremragende forskning (SFF): PluriCourts, som de nå leder. Tverrfaglig samarbeid og arbeid på tvers av landegrenser har kjennetegnet deres forskningsaktivitet, og de har begge markert seg tydelig i den offentlige debatten. De har i høy grad bidratt til å sette UiO på kartet innen forskning på internasjonale domstoler og det globale rettssystemet.

Publisert 5. mai 2021 08:21 - Sist endret 5. mai 2021 08:23