Millionstøtte til studentgründere ved JUS

Studenter ble inspirert av valgfag om teknologi og jus, og startet egne prosjekter. Med hjelp fra Det juridiske fakultet, søkte de og fikk millionstøtte av Forskningsrådet.

skjermdump fra mineopplysninger.no

Studentgründere står bak tjenesten Mine opplysninger, som nå får støtte gjennom ordningen STUD-ENT (skjermdump mineopplysninger.no)

Næringsminister Iselin Nybø sier at Norge trenger flere som bruker blant annet utdanning som springbrett til å satse på sine ideer. Av den grunn har Forskningsrådet opprettet STUD-ENT ordningen, slik at lovende studentprosjekter skal få støtte til å realisere sitt forretningspotensial. I vår har seks studentgründere ved UiO fått tildelt støtte, og to av disse er fra Det juridiske fakultet.

Les om STUD-ENT tildelingen

Inspirert av teknologiemne og personvern

Begge studentprosjektene skal løse utfordringer innen personvern. På forskjellige måter skal løsningene helpe virksomheter og bedrifter med å overholde GDPR (EUs personvernforordning) og andre EU personvernregler, og også være til hjelp for den enkelte forbruker.

– Jeg har tatt emner både innen personvern og rettsteknologi, forteller Stefan Filipovic, tidligere student og forskningsassist ved Det juridiske fakultet. Sammen med en kamerat har han utviklet konseptet Cookie Switch. 

– Særlig rettsteknologiemnet var en øyeåpner for meg, fortsetter Stefan. – Jeg har alltid fått høre at jus og IT er to helt separate fagfelt, men forsto hvor feil det var! Jeg så hvordan teknologi kan løse juridiske problemer, og kombinerte dette med interessen for personvern. Slik oppsto prosjektet.

Les mer om rettsteknologiemnet Legal Technology: Artificial Intelligence and Law

portrett av Stefan Filipovic
Stefan søkte sammen med Det juridiske fakultet og UiO, om støtte til rettsteknologi- og personvernprosjektet Cookie Switch (foto:UiO)

- Trodde ikke jeg skulle bli gründer

Fredrik Aasrum er jusstudent, og nå også studententrepenør. Han har avlagt det samme Legal Technology-emnet som Stefan, og fikk også inspirasjon derfra.

– Det var i grunn der det startet, sier Fredrik. – Fra før hadde jeg ingen kunnskap om programmering, men ville lære mer om hvordan teknologi kan benyttes i jus. Jeg har bakgrunn i fra et fri rettshjelptiltak, Barnas Jurist, hvor vi erfarte at for mange er det vanskelig å hevde de rettigheter man har gjennom GDPR. 

Sammen med en student på forvaltningsinformatikk, Oliver Zengler Jakobsen, begynte Fredrik utviklingen av Mine opplysninger. Olivers perspektiv var virksomheters utfordringer med å etterleve personvernkrav i GDPR. De bestemte seg for å lage en digital plattform som løser begge deler.

– Faglærerne på emnet hadde tro på ideen vår og pushet oss videre, forteller Fredrik. – Like viktig som pengestøtte, er oppmuntringen og motivasjonen som lærere og andre kan gi. Selv hadde jeg aldri forestilt meg at jeg skulle bli en gründer, men det har vært en utrolig lærerik og spennende reise.

Fra øverst til venstre, med klokken: Fredrik Aasrum og Oliver Zengler Jakobsen fikk ideen og startet Mine opplysninger. Hans Henrik Sande og Sotirios Tsolanta har i etterkant kommet til for å utfylle teamet (foto: privat)
 

Nytt tilbud til studententrepenører ved JUS

Faglærerne Fredrik snakker om er blant annet Tobias Mahler, Runar Hilleren Lie og Malcolm Langford. De har gitt støtte og veiledning til flere rettsteknologiprosjekter. Over tid har denne veiledningen formalisert seg, og våren 2021 ble LILO (Legal Innovation Lab Oslo) etablert ved Det juridiske fakultet.

Stefan tok kontakt med Tobias Mahler når han skulle søke støtte fra STUD-ENT.

– Vi trengte en akademisk partner i dette, forteller Stefan. – Søknadsarbeidet var svært omfattende, og vi måtte gå grundig til verks. Hjelpen fra LILO-teamet var svært viktig for oss!

LILO tilrettelegger for at jusstudenter med ideer til teknologiprosjekter kan møte faglærere, andre studenter og eksterne tredjeparter, og de gir veiledning i å søke finansiell støtte.

Se nettsiden til LILO - Legal Innovation Lab Oslo

Hva gjør du med en million?

Begge prosjektene ble tildelt i underkant av en million hver, som skal bidra til at prosjektene skal kunne realiseres og kommersialiseres. Men både Stefan og Fredrik forteller om en drivkraft som kommer av personlig engasjement.

– Målet er å få dette til, å få det ut, og se at det kan være til nytte, sier Fredrik. – Vi ønsker å bidra med noe som gir en reell styrking av personvernet. Individer skal enkelt og trygt ha kontroll med egne personopplysninger, og virksomheter skal like enkelt overholde forpliktelser. Det koster selvfølgelig penger å utvikle noe slikt, så tildelingen er viktig for å lykkes.

Prosjektet til Stefan har også utspring i et personlig engasjement, og entusiasme over å kunne bidra til samfunnet.

– Dette føles ikke som arbeid, sier han. – Jeg jobber med det på kveldene og i helgene, og vi vurderer å tilby verktøyet vårt gratis til europeiske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Men, pengene vil utvilsomt hjelpe oss med å nå målet.

– Blant annet gleder jeg meg til å få en ordentlig arbeidspult, legger han smilende til.

Mer om studentprosjektene og STUD-ENT

  • Cookie Switch skal gjøre det enklere for eiere av nettsider å overholde lover om informasjonskapsler (en teknologi for å samle opplysninger om brukerne av en nettside). 
  • Mine oppplysninger er en digital plattform som skal styrke personvernet ved å sikre en effektiv og trygg samhandling mellom individer og virksomheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger. Individer kan benytte den digitale plattformen til å få en oversikt over hvem som behandler sine personopplysninger og benytte retten til å rette eller slette behandlingen. Virksomheter kan benytte den digitale plattformen til å overholde sine plikter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger på en enkel, trygg og presis måte. 

  • STUD-ENT-ordningen retter seg mot masterstudenter og ph.d.-kandidater fra universiteter og høyskoler som vil prøve seg på gründervirksomhet og videreutvikle forretningspotensialet i idéer de har fått gjennom studier og forskningsprosjekt. Ordningen skal gi dem erfaringer i det å drive fram en forretningsidé. Ordningen er også et viktig virkemiddel for lærestedene ved at de utvikler en kultur for entreprenørskap og kommersialisering og skaper tettere samarbeid mellom studenter og fagmiljøer.
Publisert 10. juni 2021 09:56 - Sist endret 10. juni 2021 09:56