Forsvarere av menneskerettigheter

I utstillingen "Changing the Narrative" møter du mennesker som tar stor risiko i arbeidet for menneskerettigheter. Les historiene og se portrettene i Domus Juridica frem til 12. november.

Dekan Ragnhild Hennum står ved siden av et av portrettbildene i utstillingen

Dekan ved Det juridiske fakultet Ragnhild Hennum åpnet utstillingen, som er et samarbeid mellom Det norske menneskerettighetsfondet og Norsk senter for menneskerettigheter (foto: UiO)

I mange land begrenser myndighetene handlingsrommet til rettighetsorganisasjoner, og de forsøker å fremstille forkjempere for menneskerettigheter som kriminelle. Utstillingen forteller en annen historie, og fremhever forkjempernes rolle som endringsaktører.

Se også: paneldiskusjon torsdag 4. november i DJ, kl. 11.15 - Protection of Human Rights Defenders in Afghanistan (facebook.com)

Overblikksbilde over utstillingen
Portrettene til et utvalg menneskerettighetsforkjempere er utstilt i tredje etasje i Domus Juridica (foto: UiO)

Ansikter til kampen for menneskerettigheter

I tredje etasje i Domus Juridica er det nå stilt ut portretter av seks forkjempere for menneskerettigheter, som alle har fått støtte i sin kamp fra Det norske menneskerettighetsfond. Ved å scanne QR-koder på portrettene kan du se og høre historiene til dem som er i frontlinjen i saker som kastesystemet i India, kvinnedrap, undertrykkelse av minoriteter og arbeideres rettigheter.

- I Norge og på fakultetet blir vårt forhold til menneskerettigheter kanskje litt abstrakt, forteller Peris Jones ved Norsk senter for menneskerettigheter, som arrangerer utstillingen sammen med Menneskerettighetsfondet. - Det er viktig at vi gir ansikt og identitet til disse viktige temaene, og jeg er glad vi har gitt plass til dette på fakultetet.

Han håper studentene på fakultetet bruker mulighetene til å se at menneskerettigheter i praksis ikke alltid er enkelt, og at utstillingen inspirerer til å lære mer om menneskerettighetsforkjempere.

Bildet kan inneholde: ledd, briller, bukse, dressbukse, skulder.
Under åpningen fortalte Bernard Ntahiraja (Universitetet i Sørøst-Norge) om det vanskelige arbeidet for menneskerettigheter i Burundi (foto: UiO)

Bidrar til solidaritet

Dekan ved Det juridiske fakultet, Ragnhild Hennum forteller om en lang tradisjon med forskning og undervisning innen menneskerettigheter, og viser blant annet til at Jan Helgesen (ansatt ved fakultetet) i sin tid bidro med utarbeidelsen av FNs erklæring om beskyttelse av menneskerettighetsaktivister.

- I mange land er det ikke trivielt å beskytte menneskeretter, sier Hennum. - Det vi i Norge kan gjøre helt fritt, kan andre steder koste deg livet. Jeg tror utstillingen kan bidra til å skape solidaritet med dem som utfører et vanskelige og nesten umulig arbeid.

Hennum er glad for at Det norske menneskerettighetsfondet har lagt utstillingen til Domus Juridica, fakultetets undervisningsbygg. Fakultetet samarbeider også med fondet om praksisplasser for studenter på sitt Human Rights-studieprogram.

- Jeg tenker at arbeidet med å beskytte menneskerettighetsaktivister på en måte er en forlengelse av den undervisningen og forskningen vi har innen menneskerettigheter.

Se også: I Defend Rights - et prosjekt hvor menneskerettighetsforkjempere på alle nivåer kan dele sine historier

Publisert 1. nov. 2021 22:32 - Sist endret 3. nov. 2021 08:30