Måtte annullere eksamen

Fredag 29. april måtte studiedekan Marianne Jenum Hotvedt ta beslutningen om å annullere eksamen for rundt 120 kandidater fordi fakultetet hadde begått en formell feil. Annulleringen betyr at eksamenskandidatene må ta eksamen på nytt. 

Vanskelig men nødvendig beslutning

– Dette var en vanskelig beslutning å ta, vi har begått en feil og konsekvensen er at studentene må sette seg til eksamensbordet igjen. Vi ser imidlertid ingen annen utvei, siden feilen gjør at vi ikke kan sikre at alle eksamenskandidatene får en rettferdig vurdering av sin innsats under eksamen, sier studiedekanen. 

Den formelle feilen består i at det ble brukt en tidligere eksamensoppgave på hjemmeeksamen i valgemnet Bygge- og enterpriserett 26. april. Tidligere eksamensoppgaver legges normalt ut på fakultetets nettsider sammen med en veiledning til de som skal sensurere besvarelsene. Sensorveiledningen ble derfor fjernet fra fakultetets nettsider i forkant av eksamen, men i etterkant viser det seg at veiledningen likevel har vært tilgjengelig  via søkemotorer. Dette har gitt de studentene som fant frem til veiledningen en utilsiktet fordel sammenlignet med de som ikke har funnet den.

Portrett av Marianne Jenum Hotvedt, studiedekan ved Det juridiske fakultet
Studiedekan Marianne Jenum Hotvedt (foto: Det juridiske fakultet) 

Rettferdig sensur ikke mulig 

– Hvis vi skulle sensurere besvarelsene, ville vi måtte ta høyde for kjennskap til veiledningen uavhengig av hva den enkelte kandidaten faktisk gjorde. De som har løst oppgaven uten å bruke sensorveiledningen ville da blitt strengere bedømt for sin innsats, enn de som har brukt den. Vår vurdering er at det ikke er mulig med en rettferdig sensur av denne eksamen, utdyper Hotvedt. 

Hun forteller at det ikke har vært uvanlig å bruke tidligere eksamensoppgaver til eksamen. På en skoleeksamen der det er begrenset hvilke hjelpemidler kandidatene kan bruke, vil ikke det være et problem siden alle har like forutsetninger når de besvarer oppgaven. 

Studiedekanen mener at dette er en engangshendelse, som har gitt fakultetet viktig lærdom: 

– Under pandemien måtte alle skoleeksamener gjøres om til hjemmeeksamen, og faglærere og administrasjon har jobbet hardt med å sikre en trygg og god overgang til denne eksamensformen. Denne hendelsen har likevel gitt oss viktig lærdom i det kontinuerlige arbeidet med kvalitetssikring av eksamen. Jeg har ingen grunn til å tro at denne hendelsen vil gjenta seg.  

Beklager på det sterkeste 

– Dette er svært leit for de som rammes av feilen, og jeg har beklaget på det sterkeste overfor de som har fått sin eksamen annullert. Vi får nå mange tilbakemeldinger fra frustrerte studenter, og jeg har full forståelse for at de reagerer. Alle tilbakemeldinger vil bli gjennomgått grundig på mandag, og vi skal se på hva vi eventuelt kan gjøre for å redusere uheldige konsekvenser. Men først og fremst må vi overholde vår forpliktelse om å sørge for en riktig og rettferdig vurdering av kandidatenes innsats, avslutter studiedekanen. 

Les vedtaket om annulleringen (pdf)

Publisert 29. apr. 2022 16:26 - Sist endret 29. apr. 2022 18:15