Lansering – «Første uke med digital undervisning i koronatiden»

Korona-pandemien har ført til at all undervisning må foregå digitalt. Hvordan har denne omstillingen gått? En ny rapport kan gi svar.

Opptak av lanseringen på Zoom

Centre on Experiential Legal Learning (CELL) lanserer den første rapporten om studenters erfaring med digital undervisning i Norge i koronatiden. Den inneholder både gode nyheter om omstillingen og en rekke anbefalinger om hvordan man kan forbedre digital undervisning.

Rapporten er basert på 175 jusstudenters erfaring fra deres første uke med heldigital undervisning, og inneholder grundige kvantitative og kvalitative analyser.

Rapporten er tilgjengelig på nett.

Gå til Zoom-møte

Moderator: Førsteamanuensis Anine Kierulf.

Program

  • Kl. 13.00-13.10 - Presentasjon av rapporten:
    • Malcolm Langford, Senterleder, CELL, og Professor, Det juridiske fakultet, UiO
    • Crina Damsa, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og LINK, UiO
    • Sophia Wulff, Studentleder, CELL og Leder, Student-IT, Det juridiske fakultet
  • Kl. 13.10-13.20 - Panel:
  • Kl. 13.20-13.30 - Diskusjon

Rapporten «Første uke med digital undervisning i koronatiden: Jusstudenters erfaring» deles her mandag 30. mars.

Målet med rapporten er å dokumentere er behov for å gjøre nødvendige kortsiktige justeringer og bidra til kunnskapen om overgangen til og god bruk av digital undervisning.

CELL (Centre on Experiential Legal Learning) har status som Senter for fremragende utdanning.

Forfattere er Malcolm Langford, Crina Damsa, Johanne Maria Rohde Larsen, Kristin Slåttå, Hilde Westbye og Sophia Wulff.

Skriv inn bildetekst her...

 

Publisert 27. mars 2020 19:17 - Sist endra 24. nov. 2020 13:56