CELL: Centre on Experiential Legal Learning

Hva gjør vi?

CELL arbeider med å utvikle nye undervisningsformer ved Det juridiske fakultet. Målet er bedre læring for studentene og studenter som er bedre forberedt på arbeidslivet.

Prosjekter

Hvem er vi?

Se oversikt over deltagere i CELL-teamet.

Har du innspill, tilbakemelding eller spørsmål? Send oss e-post: cell-post@jus.uio.no

Aktuelt

Undervisning i dag

I mange emner benyttes allerede studentaktiviserende læringsformer. Se oversikten.

Hvorfor CELL?

CELL er både en ramme for å samle eksisterende initiativ, og et svar på forventninger utenfra.