CELL: Centre on Experiental Legal Learning

Når studentene kan prøve ut teoretisk kunnskap i praktiske øvelser, motiveres de bedre til å oppsøke, forstå og mestre ny kunnskap. Utviklingen og innføringen av slike erfaringsbaserte undervisningsformer koordineres gjennom CELL.

Fremtidens jurist

Erfaringsbaserte læringsformer bidrar til å utdanne jurister som er bedre rustet i møte med endringer i både samfunnet og juristprofesjonen.

Undervisning i dag

I mange emner benyttes allerede studentaktiviserende læringsformer. Se oversikten.

Den digitale jurist

Et prosjekt under CELL, med mål om å omstille jusstudiet slik at våre kandidater har de ferdigheter og kunnskaper som kreves når jus møter digitalisering, kunstig intelligens og maskinlæring.

Hvorfor CELL?

CELL er både en ramme for å samle eksisterende initiativ, og et svar på forventninger utenfra.

Kontaktinfo

CELL består av et lederteam med vitenskaplige tilsatte ved fakultetet og studenter, videre er det mange som er tilknyttet CELL som medlemmer.