CELL: Centre on Experiential Legal Learning

Hva gjør vi?

CELL arbeider med å utvikle nye undervisningsformer innenfor juridiske fag. Målet er bedre læring for studentene og studenter som er bedre forberedt på arbeidslivet.

Prosjekter

Undervisning i dag

I mange emner benyttes allerede studentaktiviserende læringsformer. Se oversikten.

Hvorfor CELL?

CELL er både en ramme for å samle eksisterende initiativ, og et svar på forventninger utenfra.