Russlands invasjon av Ukraina: Krigens rett og juridisk krigføring

Putin tar folkerettens språk i sin munn når han forsøker å legitimere Russlands invasjon av Ukraina. Samtidig reiser invasjonen en rekke folkerettslige spørsmål.

Demonstrant med Ukrainsk flagg med påskrift "Russian Army Go Home"

Protest mot Russlands invasjon av Ukraina.

Foto: Sakchai Lalit/AP/NTB

Se opptak av panelet og svar på spørsmål fra publikum.

Når kan maktbruk rettferdiggjøres? Hvilke regler gjelder for krigføringen? Hva er konsekvensene av folkerettsbrudd? Kan statsledere og militære styrker bli straffet? Hvordan kan Norge støtte Ukraina? Og hvilke rettigheter har Ukrainske asylsøkere?

Forskere ved Det juridiske fakultet og studentnettverket til International Commission of Jurists (ICJ) inviterer til paneldiskusjon om de mange rettslige spørsmålene som følger av Russlands invasjon.

Opptak fra arrangementet

Arrangementet er tekstet automatisk, og kan inneholde feil i tekstingen.

Ubesvarte spørsmål fra publikum

Fikk du ikke svar på ditt spørsmål? Førsteamanuensis Stian Øby Johansen har tatt for seg spørsmålene som kom inn via Mentimeter.

Programmet

Russisk maktbruk og militær støtte til Ukraina
Professor emeritus Geir Ulfstein, Institutt for offentlig rett (IOR)

Rettslige konsekvenser, inkludert strafferettslig ansvar for krigshandlinger
Førsteamanuensis Sofie Høgestøl, Nordisk institutt for sjørett (NIFS)

Ukrainske flyktninger og asylretten
Professor Maja Janmyr, Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)

Med jussen som våpen
Kommentar fra førsteamanuensis Stian Øby Johansen (Senter for Europarett)

Diskusjon

Panelet blir ledet av professor Malcolm Langford (IOR) og ICJ Studentnettverkleder Sara Herfindal.

Seminaret er åpent for studenter, forskere, og alle andre som er interessert i jussens rolle i denne krisen.

Publisert 28. feb. 2022 11:13 - Sist endra 4. mars 2022 14:15